Luterilaisen maailmanliiton ohjeistukset

Seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia koskevat Luterilaisen Maailmanliiton ohjeistukset:

 • Kaikkia ihmisiä kohdellaan kunnioittavasti, arvostaen ja yhdenvertaisesti.
 • Henkilökohtaisia, ammatillisia tai mitään muitakaan ihmissuhteita ei tule käyttää hyväkseen epäeettisillä tavoilla tai epäeettisiin tarkoituksiin.
 • Valta tai auktoriteettiasemassa olevilla on erityinen vastuu omasta toiminnastaan.
 • Kulttuuriset ja sosiaaliset erot ja käytännöt tulee ottaa sensitiivisesti huomioon.
 • Toisten rajoja tulee kunnioittaa eikä niitä saa ylittää. Jos ihminen viestittää ”ei” vaikkapa sanoittakin, sitä tulee kunnioittaa.
 • On tärkeää olla tietoinen ei toivottavan käyttäytymisen kynnystä madaltavista asioista. Tällaisia ovat esimerkiksi vieraassa ympäristössä oleminen kaukana kotoa, tai runsas alkoholin käyttäminen.
 • Kaikkiin epäsopiviin ehdotuksiin tai kontaktinottoihin tulee ja on oikeus il maista selvä ”ei”. On oikeus ilmaista, että epäsopiva käyttäytyminen ei ole terve tullutta.
 • Työntekijän ei ole missään tilanteessa sopivaa vaihtaa rahaa, tavaroita tai palveluksia minkäänlaisiin seksuaalisiin palveluksiin.
 • Työntekijän ei ole missään tilanteessa sopivaa osallistua minkäänlaiseen vilppiin, korruptioon, tai epäeettiseen toimintaan.
 • Kenestäkään ei pidä antaa väärää todistusta ja esimerkiksi syyttää häntä häirinnästä tai hyväksikäytöstä ilman aihetta, oman edun takia.
 • Hyvä ja kunnioittava käyttäytyminen on itsestään selvä osa työtehtävissä, mutta kuluu myös muuhun sosiaaliseen elämään.
 • Kaikki seurakuntaan tulevat ilmoitukset häirinnästä tai hyväksikäytöstä otetaan vakavasti ja tutkitaan.
 • Häirintää tai hyväksikäyttöä kokeneelle järjestetään keskusteluapua ja ohjausta. Tarvittaessa tehdään rikosilmoitus.
 • Myös häirinnästä tai hyväksikäytöstä syytetylle järjestetään keskustelumahdollisuus, mikäli hän sitä toivoo.

(Code of Conduct for Participants in Events Organized by the Lutheran World Federation (LWF), 2016. suom. soveltaen HP)

Takaisin sivun alkuun