Turvallinen seurakunta

Kirkon ja seurakuntien kaiken toiminnan lähtökohta on huolenpito osallistujien ja henkilökunnan turvallisuudesta kaikissa tilanteissa. Turvallisuudella tarkoitetaan kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kokemusta vaarojen ja uhkien poissaolosta. Turvallisuuden puutetta on kaikkialla, missä esiintyy tai koetaan jonkinlaista uhkaa tai vaaraa.

Kirkon arvoja ovat usko, toivo ja rakkaus. Turvallisuus kietoutuu näihin kaikkiin syvällä ja monisyisellä tavalla. Kirkon ja seurakuntien tulee olla ihmisille turvallisia kaikilla tasoilla: fyysisellä, henkisellä, hengellisellä, sosiaalisella, emotionaalisella ja seksuaalisella tasolla. Oikeus kaiken tasoiseen turvallisuuteen koskee sekä seurakunnan työntekijöitä, että seurakuntalaisia ja muita toimintaan osallistuvia ihmisiä.

Nämä verkkosivut tarjoavat näkökulmia turvallisen seurakunnan rakentamiseen sekä välineitä erilaisten riskien arviointiin ja niiden hallintaan seurakuntien viikkotoiminnassa, asiakastyössä ja sielunhoidossa, tapahtumissa sekä leiri- ja retkitoiminnassa.

Toisinaan kysymys turvallisuudesta liittyy seurakunnassa kohdatun ihmisen kotioloihin. Tämä asiakirja sisältää välineitä myös näiden tilanteiden arviointiin ja tarvittaessa toimimiseen hänen turvallisuutensa hyväksi. Erityisesti tämä koskee huolta alaikäisen ihmisen kotiolojen turvallisuudesta.

Kaikkialla, missä ihmisiä on koolla, jotakin pienempää tai isompaa voi tapahtua. Siksi asiakirja tarjoaa toimintamalleja tilanteisiin, joissa täytyy osata ja uskaltaa toimia.*

Huom. Nettisivujen sisältö on päivitetty keväällä ja kesällä 2023. Päivityksessä on huomioitu muuttunut lainsäädäntö. Näiden sivujen sisältö vastaa Turvallinen seurakunta -asiakirjan sisältöä, eli asiakirjaa ei enää erillisenä liitteenä julkaista. Asiakirja on koostettu Kirkkohallituksen Toiminnallisen osaston asiantuntijatyönä. Päävastuun kirjoittamisesta ja materiaalin koostamisesta kantoi Kasvatus ja perheasiat-yksikön asiantuntija Heli Pruuki, tukenaan asiantuntijat Titi Gävert, Sari-Annika Pettinen ja Sirpa Syrjä. Lisäksi asiakirjaprosessiin osallistui laaja joukko turvallisuusasioihin perehtyneitä työntekijöitä kirkkohallituksesta, seurakunnista, hiippakunnista, järjestöistä ja valtionhallinnosta, erityisesti Juha Antikainen, Riitta Kuusi, Juho Niemelä, Irene Nummela, Raija Ojell, Terhi Paananen, Tiina Peippo, Pirjo Pihlaja, Pekka Puukko, Virpi Sipola sekä Seppo Viljamaa. Tämä asiakirja korvaa Seurakunnan leiri- ja retkitoiminnan turvallisuusohjeistuksen vuodelta 2006 sekä Seurakuntatoiminnan turvallisuusohjeet vuodelta 2007.

Turvallista leirikesää -webinaarin 13.5.2024 materiaalit ovat Usein kysytyt kysymykset -sivulla.

Turvallinen seurakunta – vastuualueet

etunimi.sukunimi(at)evl.fi

  • Fyysinen turvallisuus, tehostettu nuorisotyö – Sirpa Syrjä
  • Seksuaalinen, henkinen ja hengellinen turvallisuus – Liisa Välilä
  • Diakonia ja sielunhoito – Irene Nummela
  • Digitaalinen turvallisuus – Juho Niemelä
  • Trygg församling – Maria Sten
  • Turvallisuusasiakirjat – Petri Patronen
  • Perheneuvonta, perheasiat – Sari-Annika Pettinen

Takaisin sivun alkuun