Kirkolliskokous

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin

Kirkolliskokous päättää kirkon opista ja yhteisistä asioista. Täällä on tietoa siitä, mitkä aiheet ovat pinnalla juuri nyt, ja mitä kirkolliskokous päätti.

Kirkolliskokous päättää muun muassa kirkon opista ja hallinnosta sekä kirkkolain sisällöstä.

Kirkolliskokous käsittelee asioita, jotka koskevat kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Se myös vastaa kirkon suhteista valtioon sekä muihin kirkkoihin ja järjestöihin. Kirkolliskokouksen tehtävistä säädetään kirkkolaissa (KL 20:7).

Takaisin sivun alkuun