Pedagogisia materiaaleja

Katsomuskasvatukseen liittyvä yhteinen työ tarkoittaa yhä useammin

  • kokeilua,
  • uuden oppimista,
  • ratkaisujen etsimistä yhdessä,
  • olemassa olevan tai tulevan yhteisen työn tutkimista.

Tämä kaikki johtaa syvempään yhteiseen ymmärrykseen itsestä ja toisesta. Katsomuskasvatukseen liittyvä yhteistyö vaatii kuulluksi tulemista, keskustelun ja kysymisen rohkeutta, merkityspuheen vahvistumista ja oppivan yhteisön rakentumista.

Katsomuskasvatusyhteistyön menetelmiä

1.
Keskustellaan eri kulttuuri- ja katsomusyhteisöjen viisauksista
Viisastutaan!-materiaali avaa ja laajentaa keskustelua elämänkysymyksistä ja arvoista.
Viisastutaan!-materiaalin ovat tuottaneet Kirkkohallitus ja Uskonnonopetus.fi yhdessä eri katsomus-, kulttuuri- ja tutkimusyhteisöjen edustajien kanssa.

Viisastutaan eri katsomus- ja kulttuuriperinteistä

2.
Äänimaisematyöskentelyä
Lapsi on moniaistillinen toimija. Äänimaisematyöskentely edistää lasten tasavertaista oikeutta kehittää esteettistä ja taiteellista ajatteluaan. Millaisia ääniä kuuluu juhlissa? Millaiset äänet ohjaavat rauhoittumaan, entä ajattelemaan? Lapset oppivat myös itse tuottamaan ja tallentamaan ääniä. Ääniä voidaan myös kerätä ja metsästää lähiympäristöstä. Ääninäytteet sisältävät lasten kohtaamisesta syntynyttä riemua, urkuimprovisaatioita, matkan kirkkoon kaupunkiympäristön ja maalaisympäristön halki, kirkkotilan kaikuja sekä kokonaisen ääniteoskoosteen. 

Kuuntele ääninäyte täältä.
Lisää tietoa ja musiikkinäytteitä täältä

3.
Lastenrunoja kulttuurien ja katsomusten kohtaamisesta
Katsomuksellinen ajattelu kehittyy sanojen myötä. Lastenrunot tarjoavat hyvän mahdollisuuden rikastaa katsomuksellista ja kulttuurista sanastoa.
Millaisia kohtaamisen hetkiä ja millaista pedagogiikkaa voisi rakentaa runojen ympärille?

Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja kustannusosakeyhtiö Teos julkaisivat vuonna 2022 Maailmanpyörässä-lastenrunokirjan.

Kilpailun voittorunon voit kuunnella tästä.
Lisää runoja voit lukea tai kuunnella täältä.

Kustannustoimittaja Matias Kuokkanen kirjoittaa:
”Toivomme, että kirja tarjoaa kielellistä leikittelyä, ajatusten virittelyä ja tarttumapintoja monenikäisille ja -taustaisille lapsille. On myös kivaa, että erilaisuus sijaitsee runoissa eri suunnissa: yhden runon vieras on toisen runon tuttu. Runous on syytä muistaa tärkeänä osana lasten lukemista, ja toivottavasti sen yhteys leikkiin ei unohdu aikuisenakaan!”

4.
Sanataidetehtäviä kuvataideteoksista
Sanataide on luovaa, monitaiteista kielellistä ilmaisua. Se voi olla vaikka piirrettyä, laulettua tai kehollista ilmaisua. Sanataide on mielikuvitustaidetta, jossa on vain oikeita vastauksia. Jokaisella on oikeus saada kokea olevansa hyvä omassa kielellisessä ilmaisussaan.

Lasten ajatuksia Köynnöksenkantajien äärellä:
Aika hölmöä kantaa piikkistä puskaa ilman vaatteita, kun saa naarmuja. Oliko ennen vanhaan laastareita?
Musta niiden ilmeet on surulliset ja vihaiset. Joku on ehkä käskenyt ne tekemään tuota työtä.
– Joo, ja tuo yksi poika katsoo, että sillä on nälkä ja jano.


Sanataidekasvattaja Maami Snellman on tehnyt sanataidetehtäviä Hugo Simberin Köynnöksenkantajat-teokseen.

5.
Draamakasvatusmenetelmiä kirkkotilaan tutustumiseksi

Draamakasvatusharjoitteita voit hyödyntää monella tavoin katsomuskasvatuksessa ja pyhän tilan tutkimista.
Harjoitteita voi tehdä aluksi varhaiskasvatuksen henkilöstön ja opettajien kanssa osana osaamisen kehittämistä.
Omakohtaisen kokemuksen jälkeen pedagogit rohkaistuvat vapaammin toimimaan lasten kanssa toisenlaisessa oppimisympäristössä.
Alla olevat draamakasvatuksen harjoitteet pyhän tilan tutkimiseksi on muotoillut draamakasvattaja ja ohjaaja Iiris Autio.

Draamakasvatusmenetelmiä kirkkotilaan tutustumiseksi

6.
Pyhiinvaelluspedagogiikka

Suomen Pyhiinvaelluskeskus on tuottanut materiaalin, joka kannustaa lapsia ja aikuisia yhdessä ihmettelemään luontoa ja lähestymään uteliaasti pyhää sekä toteuttamaan lähiluontoon eri tehtävien avulla hiljaisuuden polku. Sisällössä on huomioitu katsomuskasvatuksen periaatteet eli menetelmien lähtökohtana on edistää suvaitsevaisuutta ja moniarvoisuutta sekä taata erilaisten katsomusten yhdenvertaisuus. Materiaalin avulla vahvistetaan kokonaisvaltaista käsitystä ihmisyydestä, johon liittyvät fyysisten, psyykkisen ja sosiaalisten tekijöiden lisäksi olennaisesti myös hengelliset ja henkiset ulottuvuudet. Materiaali on työstetty varhaiskasvatuksen käyttöön ja sitä voivat hyödyntää niin kirkon, kaupungin kuin perheidenkin kasvattajat. 

Pyhiinvaelluspedagogiikkaa lapsille

7.
Läsnäoloharjoituksia lapsille ja aikuisille
Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan toimintaa, jossa yhteisön on mahdollista toimia kiireettömässä ja keskittymistä edistävässä ympäristössä. Lasten kanssa käsitellään heidän hyvinvointiaan edistäviä asioita kuten levon, ravinnon, liikunnan ja mielen hyvinvoinnin merkitystä. Lapsia autetaan tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä.

Kouluttaja Tiina Haapsalo kirjoitti kolme läsnäoloa vahvistavaa harjoitusta. Niiden avulla voi muistella lapsen ja aikuisen yhteistä onnellista hetkeä, vahvistaa omaa työssäjaksamista sekä osoittaa myötätuntoa työyhteisön jäseniä kohtaan.

Läsnäoloharjoituksia lapsille ja aikuisille

Takaisin sivun alkuun