Viisi jäsentävää näkökulmaa

Tavoitteena on hahmottaa ja tarkastella seurakunnan elämän ja toiminnan nykyisin toteutuvia painotuksia 0-21 –vuotiaiden osalta ja tehdä näkyväksi vahvuudet ja kehittämistarpeita. Työskentely tuo hyvin esiin erilaisten jäsentävien elementtien mukaisten toimintojen keskinäisen tasapainon / painotusten muutostarpeet.

Työskentelyn kulku:

Kootaan nykytila viiden jäsentävän elementin pohjalta eri ikäkausiin. Jos käytetään esim. Post it lappuja tai flinga.fi -sähköista alustaa, valitaan jokaisella elementille oma värisymbolinsa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää oheisia powerpoint pohjia: Tyhjät pohjat ikäkausien suunnitteluun.

Katsotaan kokonaisuutta:
Mitä väriä/toimintoa on eniten? Mitä väriä/toimintoa on vähiten?
Millainen on jäsentävien elementtien tasapaino tällä hetkellä?
Mitä ajattelette siitä?
Mihin suuntaan kokonaisuutta olisi syytä kehittää? Jos suuntavaihtoehtoja tulee useita, valitaan äänestämällä se, joka saa eniten kannatusta.
Tehkää kolmen vuoden suunnitelma siitä, miten siihen päästään.

Lisätietoja

Takaisin sivun alkuun