Kehittämistyön välineitä

Hyödynnä kehittämistyössä monipuolisesti eri tietolähteitä. Rikasta toimintaympäristön analyysiä työstämällä sitä yhdessä alueen ihmisten kanssa. Ja studeeraa joutessasi palvelumuotoilukirjallisuutta.

Keräämme alle käyttökelpoisia linkkejä ja kirjallisuusluettelon.

Tilastokeskuksen väestörakennetilastot — Tilastot adoptioista yritystukitilastoihin.

Kuntien avainluvut — Tilastokeskuksen Kuntien avainluvut -palvelu sisältää keskeiset avainluvut Suomen kunnista. Palvelussa voit vertailla tilastotietoja kuntien ja eri kuntapohjaisten aluejakojen välillä tai suhteessa koko Suomen lukuihin. Tiedot ovat saatavilla päivitetyillä aluejaoilla vuodesta 2015 alkaen.

Paavo – tilastoja postinumeroalueittain — Tilastokeskuksen Paavo-palvelu sisältää postinumeroalueittaista tietoa asukasrakenteesta, koulutuksesta, tuloista, asumisesta, työpaikoista, talouksien elämänvaiheesta ja asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta.

Huono-osaisuus Suomessa -karttasovellus —  DIAKin karttasovelluksessa voit tarkastella erilaisia huono-osaisuuden indikaattoreita sekä luoda alueprofiileja hyvinvointialueista, seutukunnista, kunnista ja postinumeroalueista.

Vaalitulokset — Oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta näet mm. puoluekannatukset ja äänestysaktiivisuuden vaalipiireittäin, kunnittain ja äänestysalueittain.

Nuorisotilastot.fi — OKM:n ja AVIen Nuorisotilastot.fi kerää ja visualisoi tilastotietoa nuorista ja nuorisotyöstä ympäri Suomea.

Kouluterveyskysely — THL:n kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palveluista.

Nuorisobarometri – tietoanuorista.fi — Vuosittainen Nuorisobarometri raportoi suomalaisten 15–29 -vuotiaiden nuorten arvoista ja asenteista.

Jäsentilasto

Muuta avautuvaan taulukkoon seuraavat kohdat (korostettu keltaisella):

  1. Haluamasi tarkasteluajanjakso.
  2. Aluevalintaan Seurakunnat
  3. Klikkaa (All)-kohdasta väkänen pois ja valitse listalta oma seurakuntasi.
  4. Vaihda Aluevalinta-laatikon alla olevaan laatikkoon Kuukausi-vaihtoehdon tilalle Vuosi.
  5. Muu valinta -kohdassa voit katsoa myös eri ikäryhmiä, sukupuolia ja äidinkieliä. Huom! Jos haluat katsoa nuorten rippikoululaisten määriä, valitse vain ikäryhmät 14 (rippikoululaiset), 15 (rippikoululaiset), 16 (rippikoululaiset). Jos haluat katsoa aikuisrippikoululaisten määriä, valitse vain ikäryhmä 17- (rippikoululaiset).

Järjestä tilanteita, joissa alueen ihmiset pääsevät ääneen ja työntekijät pääsevät kuulemaan heitä.

Kirkon signaalipaja — Kutsu kaikenlaisia ihmisiä signaalihuoneisiin keskustelemaan, mikä heille on arjessaan ja elämässään merkityksellistä ja mitä he tarvitsevat kokeakseen elävänsä mielekästä elämää. Luot tilaa tarinoille kirkon ja seurakunnan toisenlaisista tulevaisuuksista.

Innokylä — THL:n, STM:n, SOSTEn ja Kuntaliiton Innokylässä on työkaluja kehittämisen eri vaiheisiin.

Kokeilunpaikka — Motivan Kokeilunpaikassa on käytännön vinkkejä nopeisiin kokeiluihin: suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Pohjantaival Johanna (2022): Jäsenymmärrys muuttaa kaiken. Palvelumuotoilu seurakunnassa

Saarijärvi Hannu & Puustinen Pekka (2020): Strategiana asiakaskokemus: Miksi, mitä, miten?

Tuulaniemi Juha (2011): Palvelumuotoilu

 

Takaisin sivun alkuun