Millenniaaliprofiilit

Piiroskuva, jossa neljä erilaista millenniaaaliprofiilia kuvattu ihmishahmoina

Nuoret sukupolvet eivät ole yksi yhtenäinen joukko, vaan heidän vastauksensa eroavat Arvot360 Kirkko -tutkimuksen mukaan muun muassa hengellisyyden, kirkon jäsenyyden, jumalauskon ja yhteiskunnallisten arvoasetelmien suhteen. 18–35-vuotiaista aikuisista löydettiin neljä toisistaan poikkeavaa ryhmää eli segmenttiä. Segmentit eroavat toisistaan kokonaisuuksina merkittävästi, mutta joissakin teemoissa ne voivat myös olla lähellä toisiaan. Tällöin kyse on todennäköisesti laajemmin 18–35-vuotiaita yhdistävistä teemoista.

Neljä jäsenprofiilia nimettiin seuraavasti:
· Avomielinen kulttuurikristitty
· Perinteinen itseensäluottaja
· Avomielinen maailmanparantaja
· Perinteinen uskova

Tutkimuksen pohjalta muodostettujen neljän jäsenprofiilin pääpiirteet, elämäntilanteet, mediankäyttötavat sekä arvostukset ja sen myötä odotukset kirkolta on kuvattuna Millenniaalien polut -julkaisussa sekä tekstinä että profiilikortteina. Profiilikorttien sukupuoleen pohjautuva jaottelu perustuu tutkimuksessa esiin tulleisiin eroihin naisten ja miesten välillä. Kuvailut ovat monin tavoin keskiarvoja, jolloin yksittäinen ihminen saattaa löytää itsestään piirteitä useammastakin profiilista, kun toinen ei tunnista itseään mistään ryhmästä. Keskiarvoisuus häivyttää myös monia hyvin tyypillisiäkin elämäntilanteeseen liittyviä erityispiirteitä, kuten taloudellisen tilanteen tai sairauden tuomia asioita. Segmentointiaineistosta puuttuvat maahanmuuttajataustaiset nuoret aikuiset, koska heistä ei ollut aineistoa saatavilla tätä asiakirjaa varten.

Profiilit auttavat monipuolistamaan ajattelu- ja toimintatapoja, huomioimaan pelkän ikäryhmän sijaan erilaisia nuorten aikuisten arvo- ja asenneilmastoja.·

Takaisin sivun alkuun