Lainsäädäntö ja viranomaiset

Tapahtumista pitää tehdä ilmoituksia ja hakea lupia useilta eri viranomaisilta. Tapahtuman järjestäjän pitää tuntea tapahtumia koskeva lainsäädäntö, valvontaviranomaiset ja ilmoitus- ja lupamenettelyt aikatauluineen.

Viranomaiset opastavat ja neuvovat tapahtumajärjestelyissä mielellään jo etukäteen. Ilmoita suunnittelemastasi tapahtumasta viranomaiselle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jo ennen varsinaista lupahakemusta. Tällöin viranomaiset pystyvät ajoissa huomauttamaan puutteista tai pyytämään lisätietoja. Suurissa tapahtumissa on usein tarpeen tavata viranomaisia hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, tarvittaessa jopa yli vuotta aikaisemmin.

Tapahtumia valvovat Tukesin lisäksi ainakin seuraavat viranomaiset:

  • Poliisi: kokoontumislaki, laki yksityisistä turvallisuuspalveluista, järjestyslaki, laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta-
  • Pelastuslaitokset: pelastuslaki ja -asetus, laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
  • Kunnan rakennusvalvonta: maankäyttö- ja rakennuslaki
  • Kunnan ympäristöterveys- ja ympäristönsuojeluviranomaiset: elintarvikkeet ja juomaveden jakaminen, eläimet, jätehuolto ja ympäristö, melu
  • Sairaanhoitopiirit: ensihoito, terveydenhuoltolaki, pelastuslaki
  • Aluehallintovirastot: työturvallisuuslaki, alkoholilaki
Takaisin sivun alkuun