Kansainvälisyys ja globaalikasvatus

Kansainväliset kysymykset ja vastuu lähimmäisestä kuuluvat kirkon kasvatustyöhön. Kansainvälisen ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen valmiuksia tarvitaan nykyään kaikkialla. Globaalikasvatus on toimintaa, joka mahdollistaa yksilön tasapainoisen ja aktiivisen elämän monikulttuurisessa ja kansainvälistyvässä maailmassa, avaa silmät maailman eri todellisuuksille ja herättää halun toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Kansainvälisyys- ja globaalikasvatus kuuluu kestävän kehityksen kokonaisuuteen, johon liittyy myös ympäristökasvatus.

Virikkeitä kansainvälisten, ekumeenisten ja monikulttuuristen aiheiden käsittelyyn nuorisotyössä sekä ajankohtaisia kansainvälisiä tapahtumia ja mahdollisuuksia nuorille löydät täältä.
(Lasten ja nuorten keskus)

Katso

Globaalikasvatus

Globaalikasvatuksen osa-alueita ovat ihmisoikeuskasvatus, tasa-arvokasvatus, rauhankasvatus, mediakasvatus, kulttuurienvälinen ymmärrys, kehitys- ja oikeudenmukaisuuskysymykset sekä kasvatus kestävään kehitykseen. Globaalikasvatuksen vaikuttamiskampanjat ovat yksi keino vaikuttaa lasten ja nuorten asenteisiin ja motivaatioon toimia heikomman hyväksi. Lue lisää globaalikasvatuksesta.

Lähimmäisenrakkaudesta kumpuava globaali vastuu velvoittaa kristittyjä toimimaan oikeudenmukaisemman, tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman maailman puolesta. Kirkon globaalikasvatuksessa on syytä laittaa painoarvoa myös uskontojen väliselle vuorovaikutukselle, joka on tärkeää jatkuvasti monimuotoistuvassa Suomessa. Väärinkäsityksiä ja ennakkoluuloja poistamalla voidaan lisätä kunnioitusta, suvaitsevaisuutta ja yhteisymmärrystä.

Kirkossa puhumme myös diakoniakasvatuksesta, ekumeniakasvatuksesta, lähetyskasvatuksesta sekä kasvatuksesta uskontojen väliseen vuoropuheluun.

Alasivuilta löydät linkkejä kirkon globaalikasvatustyötä tekevien tahojen materiaaleihin, koulutuksiin ja kampanjoihin.

Liity kirkon globaalikasvatus-tiimin jäseneksi. Teams-tiimi toimii tiedon jakamisen ja vertaistuen väylänä kansainvälisyys- ja globaalikasvatusteemoissa. Jos sinulla on evl-loppuinen sähköpostiosoite, pääset liittymään mukaan täältä. Jos sinulla on jokin muu loppu, olee yhteydessä Kirsi Erkamaan.

Takaisin sivun alkuun