Kirkon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyö kirkossa

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kirkon työyhteisöissä ja toiminnassa edistää Kirkkohallituksen koordinoima asiantuntijaryhmä, jonka jäsenet ovat 

Liisa Björklund, Kirkkohallitus, toiminnallinen osasto
Veli-Matti Salminen, Kirkon tutkimus ja koulutus
Juha Rauhala, Oulun tuomiokapituli
Leena Sorsa, Akaan seurakunta
Hanne von Weissenberg, Tampereen tuomiokapituli
Minna Hietamäki, Arkkipiispan kanslia
Stella Björkholm, johtava nuorisotyöntekijä
Ulla Westermarck, Kirkon työmarkkinalaitos 

Työryhmä voi kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita prosessiin tarvittaessa.

Kirkolliskokouksen toimeksiannon mukaisesti asiantuntijaryhmä 
1. laatii toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kirkossa.
2. sisällyttää suunnitelmaan mallin toiminnallisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelusta seurakuntien käyttöön.

Asiantuntijaryhmä jatkaa vuonna 2021 perustetun kaksivuotisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän toimintaa. Työryhmän toimikausi päättyi maaliskuussa 2023. 

Takaisin sivun alkuun