Kuurot ja viittomakieliset

Kuurot ovat kielellinen ja kulttuurinen vähemmistö, jolla on oma historiansa. Viittomakieli on kuurojen luonnollinen ensi kieli.

Viittomakieli on myös yksi Suomen ev.-lut. kirkon käyttämistä kielistä. Kirkossa on viisi viittomakielentaitoista pappia, joiden virat on sijoitettu hiippakuntiin.

Suomenruotsalaisia viittomakielisiä palveleva kuurojenpappi on sijoitettu Kirkkohallituksen ruotsinkieliseen yksikköön.

Useissa seurakuntayhtymissä on päätoiminen viittomakielentaitoinen diakoniatyöntekijä. Lisäksi on yhtenä osa-alueena viittomakielisestä työstä vastaavia ja alueellisia yhdyshenkilöitä viittomakielistä työtä varten.

Huonokuuloisuus ja kuuroutuminen

Noin 750 000 suomalaisella on jonkinasteinen kuulonalenema. Elinympäristömme muutokset lisäävät huonokuuloisuutta. Kun väestö vanhenee, huonokuuloisten määrä kasvaa.

Kuulon aleneminen vaikuttaa ihmisen kommunikointiin, arkielämässä selviytymiseen. Sillä voi heijastua myös ihmissuhteisiin.

Useimmissa kirkoissa on induktiosilmukka, joka helpottaa kuulemista. Voidaan myös käyttää tekstitystä niin, että tilaisuuden puheet ja laulut heijastetaan valkokankaalle.

Saavutettavuus ja esteettömyys

Kirkon viittomakieliset verkkosivut

Siirry verkkosivustolle

asiantuntija

Katri Suhonen

+358406881452

Eteläranta 8
00130, HELSINKI

asiantuntija

Tuula Mertanen

+358401849545

Eteläranta 8
00130, HELSINKI

Takaisin sivun alkuun