LUONNOS Vihreä kädenjälki

Hiilijalanjäljestä vihreään kädenjälkeen

Vihreät riparit -aineiston avulla voit kehittää ja arvioida rippikoulusi vihreää kädenjälkeä. Aineisto sopii sekä yksittäisen rippikoulu- tai isoskoulutusryhmän että koko seurakunnan rippikoulu- tai nuorisotyöalan kehittämiseen ja arviointiin. Kaikki riparit ja koko isostoiminta voivat olla vihreää!

Kyse ei siis ole erillisestä teemarippikoulusta tai erityisestä ekoisostoiminnasta, vaan kokonaisvaltaisesta ajattelumallista, jolla rippikoululaisia ja isosia rohkaistaan kestävään elämäntapaan luomakuntaa kunnioittaen.

Puhtaamman, oikeudenmukaisemman ja kestävämmän tulevaisuuden rakentaminen vaatii vihreän kädenjäljen jättämistä yksilöinä ja yhteisöinä. Se liittyy vahvasti rippikoulun tavoitteisiin – erityisesti nuorten osallisuuteen, kuulluksi tulemiseen ja vaikuttamiseen sekä vastuunkantoon itsestään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta. Luomakunnan viljely ja varjelu, syyllisyys ja anteeksianto sekä Hengen uudistavat tuulet kuuluvat kristillisen uskon ytimeen – luomiseen, lunastukseen ja pyhitykseen.

Aloittelijat, kehittäjät ja edelläkävijät

Aloittelijat. Vihreä sormenpää hipaisee. Aloittelijan siemen itää. Näkökulmana on yksilö. Ryhmä toteuttaa jokaisella vihreällä sormella ainakin yhden toimenpiteen. Työntekijät perehdytetään vihreän kädenjäljen materiaaleihin. Heillä on mahdollisuus oman ammattitaitonsa kehittämiseen.

Kehittäjät. Jää vihreä sormenjälki. Kehittäjän taimi kasvaa. Näkökulmana on ryhmä ja yhteisö. Vihreistä toimenpiteistä on valittu ja toteutettu kullakin sormella muutamia. Myös omia toimenpiteitä on kehitetty. Työyhteisön käytännöt tukevat oma-aloitteisuutta, osallisuutta ja työn jatkuvaa kehittämistä. Toiminta vaikuttaa lähiyhteisössä ja puolustaa kestävämpää maailmaa.

Edelläkävijät. Kädenjälki näkyy. Edelläkävijän puu tekee uutta siementä. Näkökulma on laajempi, valtakunnallinen ja jopa globaali. Kaikilla sormilla on toteutettu monia vihreitä toimenpiteitä. Omaa toteutusmallia jaetaan muille alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti. Seurakunta on kokonaisuudessaan muuttunut kestävämmäksi. Toiminnan vaikutuspiiri ulottuu myös kansalliselle tai kansainväliselle tasolle. 

Vihreän käden sormet

Vihreän käden sormet – kokemus, spiritualiteetti, tieto, valinnat ja teot – hipaisevat, koskettavat ja muokkaavat lähiympäristöä ja koko luomakuntaa. Ne voivat vain hipaista ja kylvää pienen siemenen. Ne voivat saada aikaan taimien kasvua ja vehreyttä. Niillä voi myös kasvattaa suuren sadon ja jakaa sitä myös muille.

Kokemus. Luonto on kotimme ja koulumme – elinympäristö ja oppimisympäristö. Rippikoulussa ja isostoiminnassa elämme, olemme ja liikumme luonnossa. Luontoa voi arvostaa ja opetella tutkimaan omien kokemusten ja tunteiden perusteella ja jakamalla niitä toisten kanssa.

 • Rippikoulun oppimissisällöt: Diakonia ja lähimmäisenrakkaus. Elämän arvot ja valinnat. Jeesuksen elämä ja opetukset. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus. Jumala, luoja ja ylläpitäjä. Jumalanpalvelus ja ehtoollinen. Kaste ja kummius. Konfirmaatio. Kristittynä arjessa. Kristuksen kirkko ja minun seurakuntani. Kuka minä olen, keitä me olemme. Kärsimys ja kuolema. Käskyt ja omatunto. Lähetys ja kansainvälinen diakonia. Pyhä Henki. Raamattu. Rippi ja sielunhoito. Seksuaalisuus ja sukupuolisuus. Seurustelu, avioliitto ja perhe. Suhde muihin uskontoihin. Synti ja armo. Taivas ja helvetti. Tulevaisuus ja toivo. Usko ja rukous. Usko ja tiede. Vastuu luomakunnasta. Virret ja laulut. Ystävyys ja ihmissuhteet.

Spiritualiteetti. Opimme arvostamaan luomakunnan pyhyyttä ja näemme oman roolimme osana Jumalan luomaa maailmaa. Kohtaamme ja koemme luontoympäristön pyhyyden hiljentymällä, meditoimalla ja kulkemalla luonnossa.

 • Rippikoulun oppimissisällöt: Diakonia ja lähimmäisenrakkaus. Elämän arvot ja valinnat. Jeesuksen elämä ja opetukset. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus. Jumala, luoja ja ylläpitäjä. Jumalanpalvelus ja ehtoollinen. Kaste ja kummius. Konfirmaatio. Kristittynä arjessa. Kristuksen kirkko ja minun seurakuntani. Kuka minä olen, keitä me olemme. Kärsimys ja kuolema. Käskyt ja omatunto. Lähetys ja kansainvälinen diakonia. Pyhä Henki. Raamattu. Rippi ja sielunhoito. Seksuaalisuus ja sukupuolisuus. Seurustelu, avioliitto ja perhe. Suhde muihin uskontoihin. Synti ja armo. Taivas ja helvetti. Tulevaisuus ja toivo. Usko ja rukous. Usko ja tiede. Vastuu luomakunnasta. Virret ja laulut. Ystävyys ja ihmissuhteet.

Tieto. Rippikoulun kestävyyskasvatus perustuu tutkittuun tietoon. Luontoa voi arvostaa tiedon ja tutkimuksen perusteella. Raamatuntekstejä käsitellään kontekstuaalisesti.

 • Rippikoulun oppimissisällöt: Diakonia ja lähimmäisenrakkaus. Elämän arvot ja valinnat. Jeesuksen elämä ja opetukset. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus. Jumala, luoja ja ylläpitäjä. Jumalanpalvelus ja ehtoollinen. Kaste ja kummius. Konfirmaatio. Kristittynä arjessa. Kristuksen kirkko ja minun seurakuntani. Kuka minä olen, keitä me olemme. Kärsimys ja kuolema. Käskyt ja omatunto. Lähetys ja kansainvälinen diakonia. Pyhä Henki. Raamattu. Rippi ja sielunhoito. Seksuaalisuus ja sukupuolisuus. Seurustelu, avioliitto ja perhe. Suhde muihin uskontoihin. Synti ja armo. Taivas ja helvetti. Tulevaisuus ja toivo. Usko ja rukous. Usko ja tiede. Vastuu luomakunnasta. Virret ja laulut. Ystävyys ja ihmissuhteet.

Valinnat. Pohdimme omaa rooliamme kuluttajana ja valintojen tekijänä. Kasvamme ja kasvatamme kohtuulliseen ja vastuulliseen elämäntapaan.

 • Rippikoulun oppimissisällöt: Diakonia ja lähimmäisenrakkaus. Elämän arvot ja valinnat. Jeesuksen elämä ja opetukset. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus. Jumala, luoja ja ylläpitäjä. Jumalanpalvelus ja ehtoollinen. Kaste ja kummius. Konfirmaatio. Kristittynä arjessa. Kristuksen kirkko ja minun seurakuntani. Kuka minä olen, keitä me olemme. Kärsimys ja kuolema. Käskyt ja omatunto. Lähetys ja kansainvälinen diakonia. Pyhä Henki. Raamattu. Rippi ja sielunhoito. Seksuaalisuus ja sukupuolisuus. Seurustelu, avioliitto ja perhe. Suhde muihin uskontoihin. Synti ja armo. Taivas ja helvetti. Tulevaisuus ja toivo. Usko ja rukous. Usko ja tiede. Vastuu luomakunnasta. Virret ja laulut. Ystävyys ja ihmissuhteet.

Teot. Tehdään konkreettisia tekoja kestävämmän maailman puolesta. Pohditaan esilaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Etsitään ratkaisuja eikä tekosyitä. Kestävyysteot ja vaikuttaminen …

 • Rippikoulun oppimissisällöt: Diakonia ja lähimmäisenrakkaus. Elämän arvot ja valinnat. Jeesuksen elämä ja opetukset. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus. Jumala, luoja ja ylläpitäjä. Jumalanpalvelus ja ehtoollinen. Kaste ja kummius. Konfirmaatio. Kristittynä arjessa. Kristuksen kirkko ja minun seurakuntani. Kuka minä olen, keitä me olemme. Kärsimys ja kuolema. Käskyt ja omatunto. Lähetys ja kansainvälinen diakonia. Pyhä Henki. Raamattu. Rippi ja sielunhoito. Seksuaalisuus ja sukupuolisuus. Seurustelu, avioliitto ja perhe. Suhde muihin uskontoihin. Synti ja armo. Taivas ja helvetti. Tulevaisuus ja toivo. Usko ja rukous. Usko ja tiede. Vastuu luomakunnasta. Virret ja laulut. Ystävyys ja ihmissuhteet.

Vihreät toimenpiteet

1. Luontokokemukset ja tunteet

 • Vietetään aikaa ulkona ohjatusti (esim. retki lähiluontoon, messu, työskentely, iltaohjelma, uiminen, ohjattu vapaa-aika) 
 • Ihmetellään ja tutkitaan luontoa eri aisteja käyttäen 
 • Käytetään luontoympäristöä oppimisympäristönä 
 • Käsitellään luontoon ja eläimiin liittyviä tunteita, kokemuksia ja ennakkoluuloja 
 • Tutustutaan muuhunkin kuin lähiluontoon 

2. Luomakunnan pyhyys 

 • Vietetään jumalanpalvelus/hartaushetki ulkona 
 • Vietetään luomakunnan sunnuntain teemalla jumalanpalvelus 
 • Tehdään pyhiinvaellus/luontoretki lähiluonnossa 
 • Vietetään luomakuntateemainen hartaus/meditaatio/rukoushetki 
 • Vietetään rukoushetki sukupuuttoon kuolleiden tai uhanalaisten lajien puolesta 
 • Huomioidaan luomakunta leirijumalanpalvelusten ja hartauksien rukouksissa 

3. Tieto ja teologia 

 • Luetaan raamatuntekstejä kontekstuaalisesti (esim. ekoteologia, eläinteologia vapautuksen teologia) 
  • Tutkitaan rakkauden kaksoiskäskyä/kultaista sääntöä ja 10 käskyä kestävyysajattelun näkökulmasta. 
  • Käsitellään Jeesuksen julistuksen ja opetusten sosiaalisia rajoja rikkovaa luonnetta. 
  • Luetaan luomiskertomusta ihmisen vastuun näkökulmasta 
 • Käsitellään
  • Agenda2030-tavoitteita 
  • ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta seuraavia syy-seuraussuhteita ja moninaisvaikutuksia.
 • Selvitetään, millaista työtä kirkko tekee Suomessa ja maailmalla kestävän kehityksen parissa

4. Kestävät ja vastuulliset valinnat

 • Kartoitetaan omia arvoja ja pohditaan, mistä koostuu hyvä ja merkityksellinen elämä 
 • omia kulutusvalintoja ja tapoja (kts. Sitran elämäntapatesti) 
 • maailmakauppaa ja sen toimintamekanismeja 
 • ilmasto-oikeudenmukaisuutta 
 • kiertotaloutta 
 • ennakkoluuloja ja stereotypioita ja haastetaan niitä. Tunnistetaan etuoikeuksia (esim. ihonväri, sukupuoli, sukupuoli, toimintakyky, kielitaito, mielenterveys, varallisuus jne. 
 • Kuvitellaan, millainen olisi kestävä hyvä tulevaisuus kaikille 

5. Kestävyysteot ja vaikuttaminen 

Henkilökunta 

 • Syödään kasvisruokaa/vegaaniruokaa joka toisella aterialla tai niin, että leirillä on vähintään yksi vegaanipäivä 
 • Lajitellaan jätteet 
 • Käytetään ympäristöystävällisiä kemikaaleja 
 • Uusien hankintojen kohdalla huomioidaan kestävyys ja vastuullisuus 
 • Huomioidaan järjestelyissä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt (sukupuolineutraali kieli, vessa/ suihku/majoitustilojen jako)  

Yhdessä 

 • Järjestetään tempaus, jossa ennallistetaan luontoa (esim. vieraslajien poistoa, roskien kerääminen, puiden istuttaminen) 
 • Tarkkaillaan ja mitataan ruokahävikin/vedenkulutuksen/energian kulutuksen määrää 
 • Järjestetään avoin tavaranvaihtotilaisuus 
 • Rippikoulun pelisääntöjä tehtäessä huomioidaan ekologinen ja sosiaalinen kestävyys 
 • Rippikoulussa sitoudutaan turvallisemman tilan periaatteisiin 
 • Osallistutaan kampanjaan/tempaukseen ja kerätään samalla varoja hyvään (esim. vastuuviikko, Tasaus, Earth hour…) 
 • Otetaan kantaa jonkun tärkeän asian puolesta (esim. some-mielenosoitus, aloite, mielipidekirjoitus paikallislehteen…) 
 • Kerätään leirin pullorahat ja lahjoitetaan ne johonkin hyvään tarkoitukseen 
 • Meidän ryhmän oma juttu? 
Takaisin sivun alkuun