Mitä seksuaalinen häirintä on?

Mitä on seksuaalinen häirintä, sen syyt ja vaikutukset?
Ajankohtaisvideot

Seksuaaliterapeutti, pastori, väitöskirjatutkija, toimittaja Pia Rendic

Video 1: Mitä on seksuaalinen häirintä?

Video 2: Seksuaalisen häirinnän taustasyyt

Video 3: Seksuaalisen häirinnän vaikutukset

Video 4: Seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisy ja häirintään puuttuminen seurakunnissa

Seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä ja siihen puuttuminen

Kirkossa emme hyväksy minkäänlaista seksuaalista tai sukupuolista häirintää.

Seurakunnan toiminnan tulee olla kaikille turvallista ja tämä edellyttää häirinnän nollatoleranssia.   Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Tällaisella käytöksellä luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. 

Seksuaalista häirintää ovat esimerkiksi seksuaalisesti vihjailevat eleet ja ilmeet, kaksimieliset vitsit sekä kehoa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset ja kysymykset; seksuaalisesti värittyneet aineistot, kirjeet, sähköpostit tai puhelinsoitot; fyysinen koskettelu, sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset tai ääritilanteessa seksuaalinen väkivalta.

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Häirinnällä luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi alentava, halventava, pilkkaava tai kielteinen puhe toisen sukupuolesta sekä epätasa-arvoinen kohtelu. 

Takaisin sivun alkuun