Vammaisuus

Vammaisuus kuuluu osana ihmisyyteen. Sokeus tai kuurous on ihmisen ominaisuus siinä kuin hiusten tai silmien väri. Jotta täysivaltainen osallisuus toteutuisi, seurakunta huolehtii saavutettavuudesta ja esteettömyydestä toiminnassaan.

Kirkko ottaa huomioon ihmisten tarpeet ja kyvyn toimia:

  • kirkot ja muut seurakunnan tilat ovat saavutettavia
  • kuulemista auttaa induktio
  • valaistus ja värikontrastit helpottavat näkemistä
  • näkövammaisille on virsikirja sekä muuta pistemateriaalia
  • Evankeliumikirja ja osia Raamatusta on käännetty viittomakielelle
  • selkokielistä materiaalia on mm. rippikoulua varten
  • Hiljainen seurakunta on kuuroille ja Kirkkoposti näkövammaisille tarkoitettu lehti

Lisätietoa saavutettavuudesta ja esteettömyydestä.

Kirkossa on päätoimisia pappeja ja diakoniatyöntekijöitä muun muassa viittomakielisiä, kehitysvammaisia ja näkövammaisia seurakuntalaisia varten. Seurakunnan diakoniatyöntekijä tietää tarkemmin vammaisille suunnatusta toiminnasta ja palveluista.

Kirkkohallituksessa on vammaistyötä ja viittomakielistä työtä varten päätoimiset työntekijät. Vammaistyötä tehdään läheisessä yhteistyössä valtion viranomaisten ja valtakunnallisten vammaisjärjestöjen kanssa.

Takaisin sivun alkuun