Korjaava työ – kohtasitko häirintää seurakunnassa?

Seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä ja siihen puuttuminen

Kirkossa emme hyväksy minkäänlaista seksuaalista tai sukupuolista häirintää.

Seurakunnan toiminnan tulee olla kaikille turvallista ja tämä edellyttää häirinnän nollatoleranssia.   Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Tällaisella käytöksellä luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. 

Seksuaalista häirintää ovat esimerkiksi seksuaalisesti vihjailevat eleet ja ilmeet, kaksimieliset vitsit sekä kehoa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset ja kysymykset; seksuaalisesti värittyneet aineistot, kirjeet, sähköpostit tai puhelinsoitot; fyysinen koskettelu, sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset tai ääritilanteessa seksuaalinen väkivalta.

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Häirinnällä luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi alentava, halventava, pilkkaava tai kielteinen puhe toisen sukupuolesta sekä epätasa-arvoinen kohtelu. 

Kirkon toimintaohjeet seksuaalisen häirinnän ilmetessä

Kaikkiin häirintään, epäasiallisiin tilanteisiin, ylilyönteihin ja väärinkäytöksiin pitää yhteisössä puuttua välittömästi. Kirkossa on nollatoleranssi häirintää kohtaan. 

Häirintää kokeneella on aina oikeus asian käsittelyyn ja henkiseen tukeen. Myös silloin, jos tapahtuneesta on kulunut aikaa, puhuminen auttaa. 

Toimintaohjeet häirinnän tai väkivallan ilmetessä on määritelty jokaisessa hiippakunnassa ja niitä voidaan täsmentää myös seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä.

Jos tunnistat, että seurakunnan toiminnassa tai tehtävissä sinun rajojasi on rikottu tai olet kohdannut sukupuolista tai seksuaalista häirintää, on tärkeää, että saat nopeasti apua ja tukea. Ole yhteydessä seurakunnan esihenkilöihin, terveydenhuollon ammattilaisiin, poliisiin ja luotettaviin läheisiisi. Kirkon toiminnan yhteydessä tapahtuneissa häirintätapauksisa saat tukea hiippakunnan häirintäyhdyshenkilöiltä ja hiippakunnastasi. Ota rohkeasti yhteyttä. 

Apu- ja tukipalveluita lapsille ja aikuisille • Pelastakaa Lapset ry

Etusivu – Rikosuhripäivystys (riku.fi)

Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva härintä työpaikalla – Työturvallisuuskeskus (ttk.fi)

Uusi opas: Hyvä käytös seurakunnan toimielimissä – Työturvallisuuskeskus (turvallisuuskumppani.fi)

Takaisin sivun alkuun