Suomen metodistikirkot

Suomen ev.lut. kirkon ulkoasiain neuvosto ja Suomen Metodistikirkon kirkkohallitus tekivät loppuvuodesta 2000 periaatepäätöksen keskinäisten oppikeskustelujen aloittamisesta. Kirkot aloittivat teologiset oppikeskustelut 2002. Mukana oli myös Finlands svenska metodistkyrka.

Neuvottelut päättyivät syksyllä 2007 ja tuottivat asiakirjan:

Kristuksesta osalliset | Delaktiga i Kristus | Partakers in Christ

Siinä opillisen yksimielisyyden perusteella ehdotetaan keskinäisen sopimuksen solmimista. Kirkolliskokous hyväksyi sopimuksen alttarin ja saarnatuolin yhteydestä toukokuussa 2010. Sopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2010, jonka jälkeen asetettiin neuvottelukunta käsittelemään vielä avoinna olevia kysymyksiä sekä käytännön yhteistyötä.

Teologisten asiain toimikunta hyväksyi v. 2014 suuntaviivat luterilais-metodistisen ekumenian toteuttamiselle kirkossamme käytännössä:

Luterilais-metodistisen ekumenian ohjeistus

Riktlinjer för det ekumeniska samarbetet

johtava asiantuntija

Tomi Karttunen

+358505941713

Eteläranta 8
00130, HELSINKI

Takaisin sivun alkuun