Kommunikation och försök

Olika försök

Inom ramen för projektet En kyrka för millennialerna har man provat på olika sätt att kommunicera med och nå olika människor. Målet är att hitta nya sätt att verbalisera kyrkligt innehåll så att man utgår från en specifik målgrupp och på så sätt hitta teman som tilltalar millennialmålgrupper. Man söker också modeller för samarbete med redan existerande interaktionskanaler som redan når målgrupperna och producera innehåll tillsammans. Här kan du läsa om några av försöken.

Innehållssamarbete med Hidasta elämää

Målet med Hidasta elämää-samarbetet var att stärka en positiv bild av kyrkan och stöda människors mentala och själsliga välbefinnande. Vi har producerat innehåll kring teman som är centrala för kyrkan och den kristna tron och interagerat med för kyrkan kritiska målgrupper på en sådan plattform där de själva söker svar på livets meningsfulla frågor. Målet har varit interaktion och dialog med sådana människor som annars inte följer kyrkliga kanaler.

Artiklarna och innehållet på sociala medier nådde ca 2,1 miljoner människor år 2022, majoriteten 25-44-åringar. Innehåll på Instagram och tävlingar fick människor att stanna upp vid samarbetets teman, men också de artiklar som tilltalar målgruppen fick många läsare. Innehållet fick till stånd rikligt med positiv interaktion.

Innehållssamarbetet med Hidasta elämää innefattade 11 webbartiklar som producerats tillsammans, samt innehåll på sociala medier med teman som har att göra med ångest, föräldraskap, död och hopp och som berör millannialmålgruppen. Innehållet har publicerats på Hidasta elämääs mediaplattform och somekanaler. Kyrkan och församlingarna har rätt att använda innehållet i egna medier.

Samarbetet har gett upphov till mycket positiv interaktion med målgruppen och ökat förståelsen för vilka teman som intresserar målgruppen.

När man känner ångest

En serie med temat ångest inleddes interaktivt på Hidasta elämääs Instagram-profil med en fråga som på ett par dagar genererade över 1500 kommentarer där människor satte ord på hur ångest känns. Svaren har använts i artiklar och de har inverkat på valen av teman. Som sakkunniga och skribenter för artiklarna med ångesttema fanns kyrkans familjerådgivare Elisabeth Falck, Nina Kauppinen och Katianna Ruuskanen. Av alla teman var ångest det som intresserade målgruppen mest. Artikeln 5 merkkiä, joista tiedät puolisosi olevan ahdistunut, vaikka hän ei sitä sano – Ahdistunut yrittää usein piilottaa kokemuksensa (ungefär 5 tecken på att din partner har ångest, även om hen inte säger det – Den som har ångest försöker oft gömma sin upplevelse) var Hidasta elämääs mest lästa artikel år 2022 med över 187 000 läsningar.

Föräldraskap

Den andra artikelserien hade som tema föräldraskap. Skribenter var utvecklingschef Heli Pruuki, sakkunnig i föräldrastöd Hanna Rajalin och kommunikations och påverkanschef Katri Korolainen från Lasten ja nuorten keskus. Flest läsningar fick artikeln Riittämättömyyden tunteen taustalla on usein tämä lapsuuden kokemus – Se voi saada meidät suorittamaan vanhemmuutta (ungefär Bakom känslan av otillräcklighet finns ofta upplevelsen från barndomen – Det kan få oss att prestera föräldraskapet).

Döden

För allhelgonaveckan skapade vi artiklar och someinnehåll på temat döden med följande rubriker: Brev till en nära person som förlorat en anhörig och Brev till en bortgången kär. På Hidasta elämääs somekanaler mindes man bortgångna kära. Jussi Laine och Katianna Ruuskanen var skribenter.

Vi producerade också fem texter till evl.fi. Texterna skrevs av Nanna Helaakoski, Teemu Paarlahti, Minnamaria Tammisalo, John Vikström och Rebecka Stråhlman.

Klicka här för att läsa texterna på evl.fi på finska.

Hopp

På temat gjordes en artikel samt en reels video med Kari Kanala. Temat för diskussionen var i hurudana situationer man upplever hopplöshet och var man kan hitta hopp då. Videon har över 100 000 visningar.

På Hidasta elämääs Instagram-profil ombands följarna att berätta en hurudan tanke eller mening som ger en hopp. Av svaren gjordes tre hoppingivande hälsningar som passar för jultiden. Följarna kom med över 1700 förslag.

Influencersamarbete med Karoliina Pentikäinen

Influencersamarbetet var en del av projektet En kyrka för millennialerna och Tammerfors församlingars utvecklingsarbete. Målet var att främja en människonära kyrka som är relevant också för yngre generationer.

Karoliin Pentikäinen är 37 år gammal, tammerforsbo, kommunikationsproffs, långvarig bloggare (Kolmistaan – Anna.fi) och influencer på sociala medier och mamma till tre barn. Karoliinas blogg är en av de mest lästa i Finland och hon har 21 400 följare på Instagram. Av följarna är 43% 25-34-åringar och 39% 25-44-åringar. 98% är kvinnor. Medlemskap i kyrkan och en kristen identitet är viktiga för Karoliina och det är naturligt för henne att tala om deras mening också på sociala medier. 

Målet med samarbetet är:

  • Stärka en positiv bild av kyrkan och interagera med målgruppen på ett sätt som är positivt, relevant och tilltalande för målgruppen.
  • Föra fram och hitta teman ur kyrka och kristen tro som intresserar målgruppen
  • Behandla dopets betydelse
  • Testa innehållsteman och nya sätt att interagera.
  • Föra fram personliga upplevelser av betydelsen av en kristen identitet och gå in i en äkta interaktion och dialog kring teman om andlighet.

Tillsammans med Karoliina Pentikäinen producerades fem innehållshelheter på Instagram. Teman var bl.a. kyrkan och välgörande, vilka goda saker man får av att höra till kyrkan, andlighet och en kristen identitet som en del av en vanlig människas vardag. Tillsammans med två someaktiva präster, Kari Kanala och Marjut Mulari, gjorde också interaktion och gemensamt innehåll.
 

Innehållet finns publicerat på Karoliina Pentikäinens Instagram-profil: @karoliina_pentikainen

På Instagram har innehållet fått över 150 000 visningar och man har nått över 116 000 profiler.

Innehållet har i huvudsak varit reels-videor och stories. Stories försvinner efter 24h.

Exempel på innehållet:

  • Församlingsvalet
  • Reels-videor med @pastorimaikki (Marjut Mulari) på samma teman: att vara troendebönens abc och kristen på some
  • Reels-video och IG-live med Kari Kanala
  • Den hjälp kyrkan ger i både vardag och fest. Stories-innehåll: exempel på kyrkans arbete som intresserar målgruppen: Morgondop, Bröllopsnatt, kyrkans biståndsarbete, matbank, restaurang för matsvinn, familjerådgivningen, lekverksamhet på sjukhus

En del av evl.fi-förnyelsen

När man planerar och skapar innehåll för de nya evl.fi-sidorna utnyttjar man den fakta och de erfarenheter av målgrupp och kommunikationstest En kyrka för millennialern-projektet gjort.

Som sidornas målgrupp har man valt 25-45-åriga nyfikna millennialer. I planeringen har man utnyttjat den millennialsegmentering som projektet gjort och som huvudmålgrupp har man valt öppensinnade kulturkristna. I innehållet flyttar man fokus från nyhets- och faktabaserat innehåll till mer emotionellt baserat innehåll. Förnyelsen har sin grund i kyrkans strategi Öppna dörrar och framtidsutskottets betänkande.

Tillbaka till toppen