Hyppää sisältöön

Lähetystyö ja kansainvälinen avustaminen

Missio, eli perustehtävä, ohjaa kaikkea kirkon elämää ja toimintaa. Missio ymmärretään kirkon kokonaisvaltaisena vuorovaikutuksena sitä ympäröivän maailman kanssa. Tähän kuuluvat sekä paikallinen toiminta (seurakunnat) että osallistuminen maailmanlaajaan kirkkojen yhteiseen toimintaan. Kirkon ja kaikkien kirkon jäsenten elämän tulisi olla luonteeltaan missionaarista.

Yhteinen todistus 2023

Tämä on piispainkokouksen 26.10.2022 hyväksymä asiakirja.

Missionaarisuus merkitsee sitä, että kirkko ja sen jäsenet on kutsuttu jatkamaan Jeesuksen työtä tässä maailmassa. Jeesus ilmaisee sen näin: ”Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.” (Joh. 20:21)

Ulkomailla tapahtuvaa lähetystyötä ja kansainvälistä avustamista toteutetaan ennen kaikkea kirkon sopimusjärjestöjen kautta. Järjestöjen toimintaa ohjaavat kirkon lähetystyksen peruslinjaus Yhteinen todistus 2023 sekä ns. perussopimus, jonka järjestöt ovat solmineet kirkon kanssa.

Seurakunta toimijana

Seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää elämällä todeksi evankeliumia omalla alueellaan ja osallistumalla kirkon kansainväliseen toimintaan.  Osana maailmanlaajaa kirkkoa emme voi ummistaa silmiämme globaaleilta haasteilta ja mahdollisuuksilta. Kansainvälisyys ei ole vain jossain kaukana, vaan myös seurakunnan arjessa.

Jokaisella seurakunnan toiminnon tulisi ilmentää ulospäin suuntautuvaa toimintaa, missionaarisuutta. Yhteys kansainväliseen toimintaan alkaa jo jumalanpalveluselämästä, jossa esirukous ja kolehdin kantaminen tuovat maailman rikkinäisyyden ja evankeliumin jakamisen välttämättömyyden esille. Samaa näkökulmaa voi toivoa jokaiseen piiriin, kuoroon, kerhoon ja kokoontumiseen.

Seurakunta on itsenäinen muttei yksinäinen

Seurakunnalla on vastuu lähetystyöstä ja kansainväliseen yhteistoimintaan osallistumisesta. Päätösten ja toiminnan kohdentamisen osalta seurakunta on itsenäinen toimija. Lähetysjärjestöjen lisäksi kirkon ulkoasiain osasto, lähetystyön keskus ja hiippakuntien kansainvälinen työ pyrkivät rohkaisemaan ja innostamaan seurakuntia niiden toteuttaessaan rajat ylittävää missiota.

Lähetys ei ole työmuoto

Vanhastaan seurakunnan toiminta on jakautunut työmuotoihin. Yhä useammassa seurakunnassa tämä on nähty liian kapeaksi tavaksi hahmottaa kristittynä olemista ja koko seurakunnan elämää.

Lähetystyöstä työmuotona voimme puhua, kun tarkoitamme sillä seurakunnan ulkomaiseen työhön liittyvien käytännön asioitten hoitamisesta ja koordinointia. Sen sijaan lähetyskasvatus, jumalanpalveluselämässä toteutuva lähetyksen näkökulma, varainhankinta, tapahtumien toteuttaminen ja viestintä eivät voi olla vain yhden työmuodon vastuulla. Parhaiten kirkkona oleminen toteutuu silloin, kun jokaisessa toiminnassa kirkon kansainvälinen vastuu on osa arkipäivää.

 

Missionaarisuutta syventävää aineistoa

Päivitetty