Saamelaiset kirkossa

Sämmiliih kirhoost – Sä´mmla ceerkvest – Sápmelaččat girkus – Saamelaiset kirkossa –hanke

Hanke on osa kirkon ja saamelaisten sovinnontyötä totuuden selvittämiseksi yhteisestä historiasta. Osallistavaan työskentelyyn painottuvan hankkeen tavoitteina on kehittää saamelaisten hengellistä elämää, lisätä ymmärrystä saamelaisten ja kirkon historian tapahtumista sekä vahvistaa saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin asemaa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Prosessissa korostuu sielunhoidollinen ote sekä näkökulma, jota kutsutaan hankkeessa ”jäkälätason” näkökulmaksi. Tällä kuvataan sitä, että hankkeessa halutaan kohdata saamelaisia yksilöinä ja yhteisönä saamelaisten kotiseutualueella ja kaupungeissa sekä tarjota turvallista alustaa käsitellä kirkkoon, uskoon ja uskontoon liittyviä kipeitäkin aiheita. Prosessi haluaa tarjota lisäksi mahdollisuuden jakaa yhdessä myös kaikkea sitä hyvää, mitä ihmiset ovat kokeneet seurakunnan toiminnan kautta.

Hankkeen tavoitteita on:

• Jännitteiden purkaminen.

• Kehittää saamelaisten hengellistä elämää Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa.

• Saamen kielten- ja kulttuurin aseman vahvistaminen kirkossa.

• Saamelaisten kohtaaminen ja kuuleminen kirkkoon, uskoon ja uskontoon liittyvissä asioissa.

• Saamelaisten osallisuuden ja asiantuntijuuden vahvistaminen kirkossa.

• Lisätä ymmärrystä saamelaisten ja kirkon historian tapahtumista ja tämän ajan haasteista.

• Lisätä tietoa saamelaisista ja saamelaiskulttuurisesta niin paikallisesti kuin kokonaiskirkon tasolla.

Hankkeelle on perustettu ohjausryhmä, jossa on kattava saamelaisedustus ja sen puheenjohtajana toimii saamelainen henkilö. Ohjausryhmä on luonteeltaan reflektiivinen. Piispainkokous nimesi hankkeen ohjausryhmän, johon kutsuttiin Veli-Pekka Lehtola (ohjausryhmän puheenjohtaja), Heidi Eriksen, Ulla-Maarit Magga, Tuula-Maija Magga-Hetta, Anna Morottaja, Tauno Ljetoff sekä Kirkon saamelaistyön sihteeri Erva Niittyvuopio, Kari Kopperi ja Anna-Kaisa Inkala piispainkokouksen kansliasta ja Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo. Hankkeen projektikoordinaattorina toimii saamelaispappi Mari Valjakka.

Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2022, että kirkon ja saamelaisten väliseen totuus- ja sovintoprosessiin liittyvään hankkeeseen varataan yhteensä 180 000 euroa vuosille 2023–2024. Hanke on itsenäinen ja erillinen valtion ja saamelaisten välisestä totuus- ja sovintokomissiosta, joka asetettiin 28.10.2021.

Hankesuunnitelma

Raportti vuodelta 2023 (5.2.2024)

Yhteenveto pohjoissaameksi, koltansaameksi ja inarinsaameksi

projektikoordinaattori

Mari Valjakka

+358401833460

Eteläranta 8
00130, Helsinki

pääsihteeri

Kari Kopperi

+358505941317

Eteläranta 8
00130, Helsinki

Takaisin sivun alkuun