Samarbetsavtal

För att trygga de lokala spelreglerna och ett fortsatt samarbete är det bra att göra upp ett samarbetsavtal, som omfattar hela perioden från småbarnspedagogiken genom skolan och till läroanstalterna. Ett allmänt avtal stöder sig på de gällande bestämmelserna. Det görs mellan ledningen för kommunens bildningsväsende och församlingens ledning. Som bilagor till avtalet kan man bifoga lokala verksamhetsplaner inklusive årsklockor som ett enskilt daghem sedan skriver in i sin termins- eller årsplan. På det här sättet kan samarbetet fungera även om personalen byts ut.

  • Ett allmänt samarbetsavtal
  • Lokala verksamhetsplaner för samarbetet och
  • En uppdaterad årsklocka
Broschyr

Det finns en broschyr “Fyra steg till ett samarbetsavtal” som kan vara till hjälp då man gör upp ett avtal eller då församlingen och kommunens medarbetare samtalar om samarbetet. Dessutom finns en modell för samarbetsavtal. Den har gjorts i samarbete mellan Utbildningsstyrelsen och Kyrkostyrelsen. Till hjälp i arbetet kan du också använda Stödfrågor för verksamhetsplanen.

Tillbaka till toppen