Hyppää sisältöön

Lisämateriaalit

Suuri Ihme –rippikoulusuunnitelma nostaa nuoren rippikoulun keskiöön. Nuori on rippikoulun subjekti ja rippikoulua pidetään häntä varten. Kaiken suunnittelun, toteutuksen, rakenteiden ja käytäntöjen tulee palvella nuoren kasvua kristittynä ja hänen oppimistaan.

Uuden rippikoulusuunnitelman lisämateriaaliksi julkaistaan online-artikkeleita. Artikkelit ovat pdf.muodossa ja niistä ei ole tarkoitus julkaista erillistä painoversiota. Online-artikkelit mahdollistavat sen, että niitä voidaan päivittää tarpeen mukaan ja uusia artikkeleita on helppo liittää kokoelmaan. Mielellämme otamme vastaan ehdotuksia uusista artikkeleista Artikkeleiden tarkoituksena on antaa sekä käytännön näkökulmia uuden suunnitelman toteuttamiselle että teoreettisempaa taustatietoa eri aiheista. 

Mika Aspisen artikkeli avaa Raamatun merkitystä ja tulkintaa rippikoulussa. Salla Poropudaksen artikkelissa esitellään konkreettinen malli konfirmaation suunnittelulle ja toteutukselle yhdessä nuorten kanssa. Sanna Jattu taasen kirjoittaa käytännön läheisesti ilmiötyöskentelyjen mahdollisuuksista rippikoulussa. Lassi Pruuki johdattelee rippikoulun ohjaajan dialogisuuden käytäntöihin omassa artikkelissaan. Jaakko Niiles esittelee lähetystön näkökulmaa rippikoulussa. Teija Tuukkanen avaa omassa artikkelissaan musiikin merkitystä rippikoulussa ja peilaa samalla kanttorin roolia rippikoulun ohjaajana. Vilppu Huomo ja Jouko Porkka kirjoittavat artikkelissaan kehittävän arvioinnin periaatteista. Vesa Nuorva pohtii konfirmaatiovirsien teologiaa. Eppu Rantala avaa artikkelissaan tärkeitä näkökulmia sukupuolisuuden moninaisuuteen rippikoulussa. 
 
Toivottavasti online-artikkeleista on sinulle iloa ja hyötyä rippikoulun suunnittelussa ja toteutuksessa. Artikkeleiden lisäksi Ihmetoimintaa -Arviointimenetelmiä rippikouluun tarjoaa malleja ja vinkkejä rippikoulun tavoitteiden asetteluun ja arviointiin. Johanna Pesosen upeat värityskuvat tarjoavat tekemistä rippikouluun, jotka voivat auttaa nuorta keskittymään ja oppimaan. Kaikki materiaalit ovat vapaasti käytettävissä.

Lisätietoa: jari.a.pulkkinen(at)evl.fi

Päivitetty