Dialogisk verksamhetskultur

Diskussionsklimatet i vårt samhälle blir allt mer polariserat. Inte heller i kyrkan kommer vi undan. Vi behöver träna oss i dialog och bygga upp en dialogisk verksamhetskultur. Att leva i dialog är att tänka tillsammans och lyssna på varandra.

Grundprinciperna för ett dialogiskt samtal är ömsesidighet, respekt och ett likvärdigt bemötande. Det handlar om att lyssna på varandra, snarare än att försvara och argumentera för sina egna, personliga åsikter.

I hopp om dialog är ett material som ger verktyg för arbetet med dialogpaus.

I församlingen kan man jobba i alla åldersgrupper med olika former av verksamhet, av samtal och diskussioner som tränar dialog. I en dialog strävar man inte till konsensus eller till att alla ska tycka likadant. I en dialogisk diskussion lyssnar deltagarna på varandra, lär sig av varandra och fördjupar sin egen syn på ämnet som diskuteras. 

I en dialog kan något nytt födas som är mer än summan av de tankar, erfarenheter och åsikter som deltagarna hade i början av dialogen. Alltid när människor möts skapas någonting nytt. En dialog är både en relation och en process.

Två män som diskuterar

I hopp om dialog – Hur använda Dialogpaus i församlingens verksamhet?


Våren 2019 bjöd Helsingfors domkyrkoförsamling (Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta) in till samtal enligt en metod som stiftelsen Dialogpaus har utarbetat. De diskuterade brännbara ämnen, till exempel nativitet, invandring, skogen och nationella symboler. På sommaren använde man samma metod på konfirmandläger och det fungerade mycket bra.

Stiftelsen Dialogpaus har utvecklat en metod hur man kan främja dialog. På deras webbplats finns idéer, instruktioner och material på svenska. Inspirerad av de goda erfarenheterna av diskussioner enligt metoden Dialogpaus gav Kyrkostyrelsen ut en nätpublikation (januari 2020) Toivoa dialogista- innnostava tapa vahvistaa nuorten ääntä kirkossa ja yhteiskunnassa. 

Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) har översatt och bearbetat en del av materialet (sidorna 8–13) som fungerar som en handbok för den som vill använda sig av Dialogpaus med konfirmander, ungdomar eller vuxna i församlingen.

Läs mer I hopp om dialog om hur du kan använda dialogpaus i församlingen.

Tillbaka till toppen