Hyppää sisältöön

Erityisnuorisotyön koulutus

Mikä on tärkeämpää kun ehkäistä ulkopuolisuutta? Kukaan alle 18-vuotias ei syrjäydy, vaan syrjäytetään. Ihmisen perustarve on tulla nähdyksi ja kuulluksi.

Kirkon erityisnuoristyön linjausten (2017) pohjalta on kehitetty KEK-koulutusmoduuli joka sopii erityisnuorisotyöntekijöille sekä laajemminkin työotteessaan erityisnuorisotyön työotetta ja asennetta haluaville työntekijöille.

Vuodesta 2018 eteenpäin vuorovuosiin on tarjolla kaksi eri erityisnuorisotyön moduulia.

Moduuli I

Ulkopuolisuuden ehkäisy – nuoret ja lapset

Osallistuja

 • osaa ehkäistä ulkopuolisuutta työyhteisön ja seurakuntalaisten kanssa
 • osaa hankkia, hyödyntää ja kehittää yhteisen työn kumppanuuksia ulkopuolisuuden ehkäisyssä
 • osaa kehittää taitojaan lasten ja nuorten suojelemisessa, myös perheiden kanssa
 • osaa tunnistaa ja käyttää työssään lapsuutta suojaavia työtapoja


Koulutuksen sisältöalueet Erityisnuorisotyön 

 • syrjäytymisen (lue ulkopuolisuuden) keskeiset tekijät 
 • teologiset näkökulmat ulkopuolisuuden ehkäisyssä
 • ylisukupolvisuus ja perheet 
 • yhteistyöverkostot ja yhteinen työ
 • auttamisen etikka 
 • teologiset perustelut ja oma hengellinen elämä
 • lasten suojelu ja lastensuojelu 
 • omaa työtä ja työyhteisöä tukeva kehittämistehtävä

Moduuli II

Erityinen tuki – nuoret ja lapset 
Osallistuja

 • osaa käyttää digitaalisen auttamisen menetelmiä 
 • osaa ottaa huomioon erilaiset oppijat 
 • osaa tunnistaa kulttuurien moninaisuuden aiheuttama tuen tarpeen

Sisältöalueet:

 • kulttuurien moninaisuuden aiheuttama tuen tarve, alakulttuurit 
 • lapsen ja nuoren perhetaustan vaikutus tuen tarpeeseen
 • oppimisen vaikeudet
 • kiusaamisväkivalta
 • väkivallan ennaltaehkäisy 
 • erityisnuorisotyö asenteena kirkon työssä 
 • nuoren sielunhoidon erityispiirteet 

Muissa KEK-koulutuksissa lisätty erityisnuorisotyön ulkopuolisuuden ehkäisy tulokulmaa ja esimerkiksi päihdetyön moduuli tukee erityisnuorisotyötä ja ulkopuolisuuden ehkäisyä seurakuntatyössä.

Lisätietoja erityisnuorisotyön koulutuksesta löytyy Kasvatuksen erityiskoulutuksen (25op) kuvauksesta, ks. liite: Kasvatuksen erityiskoulutuksen koulutuskuvaus 1.1.2018 (evl.fi).

Yhteystiedot Kirkkohallituksessa:

Nuoret ja syrjäytyminen -asiantuntija, Mikko Mäkelä, mikko.makela(at)evl.fi 050 439 1968

Kirkon koulutuskeskuksen puolella erityisnuorisotyön koulutuksen yhteyshenkilö on asiantuntija Marja Pesonen 040 142 4839

 • kasvatus
 • ammatillisen koulutuksen seuranta (kirkon varhaiskasvatus ja nuorisotyö)
 • henkilöstökoulutuksen koordinaatio ja henkilöstökoulutuskalenterin toimittaminen
 • pastoraalikoulutus
Päivitetty