Erityisnuorisotyön koulutus

Mikä on tärkeämpää kun ehkäistä ulkopuolisuutta? Kukaan alle 18-vuotias ei syrjäydy, vaan syrjäytetään. Ihmisen perustarve on tulla nähdyksi ja kuulluksi.

Kirkon erityisnuoristyön linjausten (2017) pohjalta on kehitetty KEK-koulutusmoduuli joka sopii erityisnuorisotyöntekijöille sekä laajemminkin työotteessaan erityisnuorisotyön työotetta ja asennetta haluaville työntekijöille.

Vuodesta 2018 eteenpäin vuorovuosiin on tarjolla kaksi eri erityisnuorisotyön moduulia.

Moduuli I

Ulkopuolisuuden ehkäisy – nuoret ja lapset

Osallistuja
- osaa ehkäistä ulkopuolisuutta työyhteisön ja seurakuntalaisten kanssa
- osaa hankkia, hyödyntää ja kehittää yhteisen työn kumppanuuksia ulkopuolisuuden ehkäisyssä
- osaa kehittää taitojaan lasten ja nuorten suojelemisessa, myös perheiden kanssa
- osaa tunnistaa ja käyttää työssään lapsuutta suojaavia työtapoja


Koulutuksen sisältöalueet Erityisnuorisotyön 
- syrjäytymisen (lue ulkopuolisuuden) keskeiset tekijät 
- teologiset näkökulmat ulkopuolisuuden ehkäisyssä
- ylisukupolvisuus ja perheet 
- yhteistyöverkostot ja yhteinen työ
- auttamisen etikka 
- teologiset perustelut ja oma hengellinen elämä
- lasten suojelu ja lastensuojelu 
- omaa työtä ja työyhteisöä tukeva kehittämistehtävä

Moduuli II

Erityinen tuki – nuoret ja lapset 
Osallistuja
- osaa käyttää digitaalisen auttamisen menetelmiä 
- osaa ottaa huomioon erilaiset oppijat 
- osaa tunnistaa kulttuurien moninaisuuden aiheuttama tuen tarpeen
Sisältöalueet:
· kulttuurien moninaisuuden aiheuttama tuen tarve, alakulttuurit 
· lapsen ja nuoren perhetaustan vaikutus tuen tarpeeseen
· oppimisen vaikeudet
· kiusaamisväkivalta
· väkivallan ennaltaehkäisy 
· erityisnuorisotyö asenteena kirkon työssä 
· nuoren sielunhoidon erityispiirteet 

Muissa KEK-koulutuksissa lisätty erityisnuorisotyön ulkopuolisuuden ehkäisy tulokulmaa ja esimerkiksi päihdetyön moduuli tukee erityisnuorisotyötä ja ulkopuolisuuden ehkäisyä seurakuntatyössä.

Lisätietoja erityisnuorisotyön koulutuksesta löytyy Kasvatuksen erityiskoulutuksen (35op) kuvauksesta (ks. liite sivun lopussa).

Yhteystiedot Kirkkohallituksessa:

Nuoret ja syrjäytyminen -asiantuntija, Mikko Mäkelä, mikko.makela(at)evl.fi 050 439 1968

Kirkon koulutuskeskuksen puolella erityisnuorisotyön koulutuksen yhteyshenkilö on asiantuntija Marja Pesonen 040 142 4839

  • kasvatus
  • ammatillisen koulutuksen seuranta (kirkon varhaiskasvatus ja nuorisotyö)
  • henkilöstökoulutuksen koordinaatio ja henkilöstökoulutuskalenterin toimittaminen
  • pastoraalikoulutus
Päivitetty