Kirkon koulutuksen toteuttajalle

Ohjeet henkilöstökoulutuskalenterin tietojen syöttämiseen 2020

Kirkon henkilöstökoulutuskalenteri on Suomen ev.-lut. kirkon Kirkkohallituksen palvelu, jolla tuetaan seurakuntia kehittämään henkilöstönsä ammatillista osaamista.

Kirkon henkilöstökoulutuskalenteri

 • palvelee seurakuntien koulutussuunnittelua
 • luo yhtenäisyyttä kirkon henkilöstökoulutuksen toteutukseen (yhteiset periaatteet)
 • kokoaa kattavasti tiedot koulutuksista ja verkostotapaamisista (ent. neuvottelupäivistä)
 • toimii välineenä kirkon henkilöstökoulutuksen toteutuman arvioinnille (koulutustarjonta ja toteuma).

Kirkon henkilöstökoulutuskalenteri on Suomen ev.-lut. kirkon Kirkkohallituksen palvelu, jolla tuetaan seurakuntia kehittämään henkilöstönsä ammatillista osaamista. Kalenteriin kootaan Kirkon koulutuskeskuksen sekä muiden Kirkkohallituksen yksiköiden ja hiippakuntien henkilöstökoulutustarjonta. Kalenteriin sisältyy myös muiden tahojen toteuttamia koulutuksia, jotka on suunnattu kirkon työntekijöille. Kalenterin toimittamisesta vastaa Kirkon koulutuskeskus.

Ohjeet tietojen toimittamiseen

Koulutuskalenterin toimittamista varten on koottu ohjeet, joissa opastetaan yksityiskohtaisesti tietojen antaminen ja järjestelmän käyttö.

 • Tutustu sivun alussa oleviin ohjeisiin ennen tietojen toimittamista, sillä ne sisältävät paljon uutta!
 • Kalenterissa julkaistavien koulutusten edellytetään vastaavan näiden ohjeiden mukaisia periaatteita.
 • Kirkon koulutuskeskus voi tarvittaessa päättää, ettei koulutuksen tietoja julkaista Kirkon henkilöstökoulutuskalenterissa. Tässä tapauksessa Kirkon koulu-tuskeskus on yhteydessä koulutuksen tarjoajaan.

Aikataulu

Henkilöstökoulutuskalenterin toimittamisen aikataulu on seuraava:

 • Kirkkohallituksen, hiippakuntien ja yhteistyökumppaneiden koulutustietojen toimittaminen kalenteriin alkaa huhtikuun alussa. Tietojen syöttäminen päättyy 3.5.2019, jonka jälkeen koulutukset tarkastetaan ja hyväksytään Kirkon koulutuskeskuksessa.
 • Kirkon koulutuskeskus lähettää tarvittaessa koulutuksen tarjoajalle lisäselvityspyynnön sähköpostilla touko-kesäkuun vaihteessa.
 • Koulutuskalenteri julkaistaan elokuun puolivälin jälkeen.

 

Tietojen syöttäminen

Lue ensin sivun alussa olevat ohjeet.

Yhteistyökumppanien linkki vuoden 2020 koulutustietokantaan (julkaistaan elokuussa 2019)

Kirkkohallitus ja tuomiokapitulit käyttävät tietojen syöttämisessä Lotus Notes- ohjelmistoa.

Liitteet

 • Koulutuksen suunnittelu (KKH) Pohja on tarkoitettu ensisijaisesti Kirkkohallituksen yksiköiden koulutusten suunnittelua varten. Sitä voi hyödyntää soveltuvin osin myös muuhun koulutusten suunnitteluun.
Koulutussuunnittelija
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Eeva Salo-Kopperin (TM, pastori, työnohjaaja, AmO) työssä koulutussuunnittelijana on keskeistä seurakuntatyön ja teologikoulutuksen näkökulmista osaamisen ennakointi ja koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta.

Hän koordinoi kirkon henkilöstökoulutuksen kokonaisuutta ja kirkon henkilöstökoulutuskalenterin toimittamista. Hänellä on monipuolinen työkokemus ja yhteydet niin kirkon työhön seurakunta-,  hiippakunta- sekä kokonaiskirkon tasolla kuin kouluttaviin laitoksiin ja muihin koulutuksen  verkostoihin. Salo toimii Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntadekaanien yhteistyöneuvottelujen (ns. dekaanikokous) ja teologian opiskelijoiden soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmän sihteerinä.

Kurssisihteeri
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Kurssisihteeri Ulla Pyykkö vastaa Kirkon koulutuskeskuksen koulutusten käytännön järjestelyistä muun muassa ilmoittautumisten, majoitusvarausten ja puhelinpalvelun osalta. Lisäksi hän hoitaa myyntilaskutusta ja Henkilöstökoulutuskalenterin päivittämistä.

Päivitetty