Kirkon koulutuksen toteuttajalle

Ohjeet henkilöstökoulutuskalenterin tietojen syöttämiseen 2020

Kirkon henkilöstökoulutuskalenteri on Suomen ev.-lut. kirkon Kirkkohallituksen palvelu, jolla tuetaan seurakuntia kehittämään henkilöstönsä ammatillista osaamista.

Kirkon henkilöstökoulutuskalenteri

  • palvelee seurakuntien koulutussuunnittelua
  • luo yhtenäisyyttä kirkon henkilöstökoulutuksen toteutukseen (yhteiset periaatteet)
  • kokoaa kattavasti tiedot koulutuksista ja verkostotapaamisista (ent. neuvottelupäivistä)
  • toimii välineenä kirkon henkilöstökoulutuksen toteutuman arvioinnille (koulutustarjonta ja toteuma).

Kirkon henkilöstökoulutuskalenteri on Suomen ev.-lut. kirkon Kirkkohallituksen palvelu, jolla tuetaan seurakuntia kehittämään henkilöstönsä ammatillista osaamista. Kalenteriin kootaan Kirkon koulutuskeskuksen sekä muiden Kirkkohallituksen yksiköiden ja hiippakuntien henkilöstökoulutustarjonta. Kalenteriin sisältyy myös muiden tahojen toteuttamia koulutuksia, jotka on suunnattu kirkon työntekijöille. Kalenterin toimittamisesta vastaa Kirkon koulutuskeskus.

Kirkon koulutuskalenteri vuodelle 2020 on julkaistu uudessa järjestelmässä. Aiempi linkkiosoite, jolla on syötetty koulutustietoja, ei ole enää käytössä.

 

Vuoden 2021 Henkilöstökoulutuskalenterin toimittamisen aikataulu on alustavasti seuraava:

  • Kirkkohallituksen, hiippakuntien ja yhteistyökumppaneiden koulutustietojen toimittaminen kalenteriin alkaa huhtikuun alussa. Tietojen syöttäminen päättyy toukokuun alussa, jonka jälkeen koulutukset tarkastetaan ja hyväksytään Kirkon koulutuskeskuksessa..
  • Koulutukset vuoden 2021 tarjontaan  julkaistaan elokuun puolivälin jälkeen.

 

Toteumatietojen antaminen 

Yhteistyökumppanien linkki vuoden 2020 koulutusten toteumatietojen antamiseen (tiedot annetaan 2020 vuoden loppuun mennessä)

Kirkkohallitus ja tuomiokapitulit käyttävät tietojen antamisessa Lotus Notes -ohjelmistoa.

Liitteet

  • Koulutuksen suunnittelu (KKH) Pohja on tarkoitettu ensisijaisesti Kirkkohallituksen yksiköiden koulutusten suunnittelua varten. Sitä voi hyödyntää soveltuvin osin myös muuhun koulutusten suunnitteluun.
Koulutussuunnittelija
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Eeva Salo-Kopperin (TM, pastori, työnohjaaja, AmO) työssä koulutussuunnittelijana on keskeistä seurakuntatyön ja teologikoulutuksen näkökulmista osaamisen ennakointi ja koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta.

Hän koordinoi kirkon henkilöstökoulutuksen kokonaisuutta ja kirkon henkilöstökoulutuskalenterin toimittamista. Hänellä on monipuolinen työkokemus ja yhteydet niin kirkon työhön seurakunta-,  hiippakunta- sekä kokonaiskirkon tasolla kuin kouluttaviin laitoksiin ja muihin koulutuksen  verkostoihin. Salo toimii Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntadekaanien yhteistyöneuvottelujen (ns. dekaanikokous) ja teologian opiskelijoiden soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmän sihteerinä.

Kurssisihteeri
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Kurssisihteeri Ulla Pyykkö vastaa Kirkon koulutuskeskuksen koulutusten käytännön järjestelyistä muun muassa ilmoittautumisten, majoitusvarausten ja puhelinpalvelun osalta. Lisäksi hän hoitaa myyntilaskutusta ja Henkilöstökoulutuskalenterin päivittämistä.

Päivitetty