För anordnare av kyrkans utbildning

Kyrkans personalutbildningskalender är en tjänst som tillhandahålls av Kyrkostyrelsen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och som stöder församlingarna att utveckla yrkeskunskapen bland sin personal.

Kalendern är huvudsakligen finskspråkig. I kalendern samlas all personalutbildning som erbjuds av Kyrkans utbildning samt Kyrkostyrelsens övriga enheter och av stiften. Kalendern innehåller också utbildningar som anordnas av övriga aktörer och riktar sig till kyrkans anställda. Kyrkans utbildningscentral ansvarar för redigeringen av kalendern.

Schemat för utbildningskalenderns redigering är följande:

  • Inlämningstiden för Kyrkostyrelsens, stiftens och samarbetspartnernas utbildningsuppgifter inleds i början av april.
  • Utbildningarna granskas och godkänns av Kyrkans fostring och utbildning före mitten av juni.
  • Vid behov skickas en begäran om tilläggsuppgifter per e-post till utbildningens anordnare i månadsskiftet maj-juni.
  • Utbildningskalendern publiceras i mitten av augusti.

Mer information för anordnare av kyrkliga utbildningar (på finska)

Personalutbildningen i Borgå stift

Borgå domkapitel är ansvarig för utbildningen inom stiftet.

Under våren samlar domkapitlet sina samarbetspartners till planering av utbildningen. Domkapitlet behandlar och godkänner utbildningarna vid sitt möte i juni varje år.

Stiftssekreteraren för personalutbildning, Madeleine Wendelin, madeleine.wendelin@evl.fi, kan vid behov bidra med detaljerad tilläggsinformation. Klicka här för att komma till Borgå stifts hemsida med information om personalutbildning.

Tillbaka till toppen