Kopioston kopiointisopimus

Kopiosto ry on tekijänoikeusjärjestö, joka voi myöntää luvan käyttää seurakunnan toiminnassa tekijänoikeuden suojaamia aineistoja valokopioimalla, tulostamalla tai heijastamalla taikka digitaalisesti kopioimalla.

Kirkkohallitus ja Kopiosto ovat neuvotelleet seurakuntatalouksien käyttöön kolmivuotisen suositussopimuksen vuosille 2024 – 2026, jota hyödyntämällä seurakuntatalous saa hyväkseen 13 prosentin suositusalennuksen maksettavasta korvauksesta.

Jos seurakuntataloudella on olevassa kopiointisopimus Kopioston kanssa, se jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana, ellei seurakuntatalous sitä erikseen halua irtisanoa.

Kopiosto lähettää seurakuntataloudelle kunkin vuoden helmikuussa kopiointisopimusta koskevan laskun, jonka laskutusperusteena on jäsenmääräperusteinen korvaus. Maksettava korvaus per jäsen on 16,7 senttiä vuonna 2024 ja 17,1 senttiä vuonna 2025 ja 16,9 senttiä vuonna 2026. Tuohon vuoden 2026 alempaan korvausmäärään on syynä 5 prosentin niin sanottu tutkimusalennus eli vuonna 2026 tullaan tekemään seurakunnille kysely, jolla selvitetään kopioitavien aineistojen määrää ja laatua, jonka perusteella Kopiosto tulee määrittelemään korvaustasoja vuodesta 2027 eteenpäin.

Suositussopimusta koskeva asiakirja löytyy tästä linkistä “Neuvotteluasiakirja 2024 – 2026” ja kopiointisopimuksen lupaehdot linkistä Lupaehdot.

Katso myös Kopioston verkkosivu.

Suositussopimuksesta julkaistaan myös Kirkkohallituksen yleiskirje joulukuun aikana.

Takaisin sivun alkuun