Kirkon työnohjaajakoulutus, 60 op

Kirkon työnohjaajakoulutus on Kirkon koulutuskeskuksen järjestämä erityiskoulutus, joka antaa osaamisen ja pätevyyden työnohjaajan tehtävään kirkossa.

Työnohjaajakoulutuksen kuvaus

Koulutuskuvauksesta löydät tarkemmat tiedot koulutuksesta.

Koulutus soveltuu kirkon ja sitä lähellä toimivien järjestöjen työntekijöille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon ja joilla on vähintään kymmenen vuotta opiskelujen jälkeistä työkokemusta.

Koulutuksen jälkeen osallistuja

  • osaa toimia työnohjaajana kirkon työntekijöille, työryhmille ja työtiimeille
  • ymmärtää syvällisesti ihmisen psykodynamiikkaa, vuorovaikutusta, ryhmäilmiöitä, työelämää, työyhteisöä, johtamista ja kirkkoa hengellisenä työyhteisönä
  • osaa hyödyntää työelämän asiantuntijuuttaan omassa työssään
  • ymmärtää itsetuntemuksen ja reflektoinnin merkityksen osana ammatillista työtä.

Koulutus vastaa Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) vaatimuksia.

Päivitetty