Taloudellinen ahdinko

Seurakuntien diakoniatyön kautta tuetaan ja autetaan ihmisiä myös taloudellisessa ahdingossa. Oman seurakuntasi löydät esimerkiksi omalla kotisoitteellasi tästä.

Taloudellinen ahdinko voi osua kenen tahansa kohdalle taustasta riippumatta. Moni kärsii maksuvaikeuksista tai elää ylivelkaantuneena. Taloudesta johtuva huoli vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti. Diakoniatyön tarjoama keskusteluapu voi helpottaa tilanteen selvittämistä ja  joskus paikallisseurakunnan diakoniatyöllä voi olla mahdollisuus avustaa kertaluonteisesti akuutissa aineellisessa hätätilanteessa. Talous- ja velkaneuvonnan asiantuntijat auttavat taloudellisen kokonaistilanteen kartoittamisessa ja talouden suunnittelussa.

Seurakunnan diakoniatyön tavoitteena on, että taloudellinen avustus auttaa akuutin hätätilanteen yli. Diakoniatyön antama neuvonta ja muu tuki voi olla myös pitkäkestoista.

Diakoniatyö on tarkoitettu kaikille ihmisille taustoista riippumatta. Apua voi hakea oman asuinalueen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnasta. Seurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia, eivätkä edellytä kirkon jäsenyyttä. Keskustelua varten on hyvä varata tapaamisaika.

Seurakunnan diakoniatyöntekijä voi auttaa löytämään asiantuntevaa apua esimerkiksi velkaneuvojalta. Hän voi auttaa lomakkeiden täyttämisessä ja yhteydenpidossa esimerkiksi velkojiin ja sosiaalitoimeen. Hän voi olla mukana neuvottelemassa ratkaisuja ongelmiin.

Lisätietoa oman asuinalueen avustuksista ja käytännöistä saa esimerkiksi paikallisseurakuntien verkkosivuilta, seurakuntalehdestä tai soittamalla suoraan kirkkoherranvirastoon tai diakoniatyöntekijälle.

Taloudellisen avustamisen periaatteet

  1. Ensisijainen avun lähde on sosiaalitoimi.  Diakonia-avustus ei voi korvata yhteiskunnan vastuuta.  Jos avun tarvitsija ei saa hänelle lain mukaan kuuluvaa etuutta, tulee häntä auttaa sen hankkimisessa. Samoin, jos avun tarvitsijalle kuuluvaa lain edellyttämää sosiaaliturvaa on loukattu, tulee häntä auttaa kääntymään kunnan sosiaaliasiamiehen tai valvovan viranomaisen puoleen. Seurakunnan työntekijä voi olla mukana selvittämässä sosiaalityöntekijän kanssa asiakkaalle kuuluvaa etuutta.
  1. Kirkkojärjestyksen  mukaan seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Tämä koskee myös taloudellista apua.
  1. Diakonian avustustoiminta tulisi riittävästi ottaa huomioon seurakunnan talous- ja henkilöresurssien suunnittelussa ja toteutuksessa. Seurakuntaa suositellaan talousarviossaan varaamaan omia avustusvaroja paikallisen tarpeen ja omien mahdollisuuksien mukaan.
  1. Seurakunnan tulee huolehtia vastaanottotilojen riittävästä turvallisuudesta.
  1. Maksuvaikeuksissa tulee ottaa yhteyttä velkojaan ja selvittää mahdollisuutta löytää sovintoratkaisu. Pienet avustukset voidaan toteuttaa paikallistasolla.  Tarvittaessa suurempaa avustusta voidaan kääntyä seurakuntayhtymän, hiippakunnan tai Kirkon diakoniarahaston puoleen. Myös monet järjestöt ovat merkittäviä avustajia.
  1. Diakoniatyössä ihminen kohdataan kokonaisuutena. Taloudellisia asioita ei voi käsitellä erillisinä muista ongelmista. Tukea ja ohjausta saatetaan tarvita hengelliseen, psyykkiseen, fyysiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Tämä edellyttää usein laaja-alaista verkostotyötä. Aineellinen tuki on vain osa kokonaisauttamista. 
  1. Kirkon taloudellinen avustaminen on pääsääntöisesti kertaluonteista kriisiapua, vaikka muu tukeminen on yleensä pitkäaikaista.
  1. Diakoniatyössä todettu paikkakunnalla ilmenevä hätä tulee saattaa kunnan ja seurakunnan päättäjien tietoon.
  1. Salassapitovelvollisuus koskee aineellisessa avustamisessa saatuja tietoja asiakkaasta. Tietojen luovuttaminen on mahdollista vain avun tarvitsijan luvalla sosiaalihuoltolain säätämiä poikkeuksia lukuun ottamatta. On huomattava, että salassapitovelvollisuus sitoo myös diakoniatyön johtokunnan jäseniä ja muita avustustoimintaan osallistuvia.
  1. Ihmisen yksilöllinen tilanne on viimekädessä kaiken diakonisen avustamisen perusta.

Ruoka-apua

Useat seurakunnat järjestävät omissa tiloissaan säännöllisesti edullisia tai maksuttomia ruokailuja. Osassa seurakuntia järjestetään ruuanjakotilaisuuksia, osassa ruokapaketit toimitetaan sovittaessa kotiin.

Lisätietoa löytyy myös ulkoisesta palvelusta Ruoka-apu.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Talous- ja velkaneuvonnan valtakunnallinen chat-palvelu

Chat-palvelussa on mahdollista saada yleisluonteista neuvontaa talous- ja velka-asioissa. Palvelu on anonyymiä eli kenenkään henkilö- ja tai yhteystietoja ei kysytä eikä niitä tarvitse ilmoittaa.

Chat-palvelu on avoinna maanantaista perjantaihin klo 10-12. Keskiviikkoisin palvelua on saatavana myös englanniksi. Perjantaisin palvellaan myös ruotsiksi.

Palvelua antavat valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien oikeusaputoimistot.

Talous- ja velkaneuvonnan chatLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Oikeusavun chat

asiantuntija

Tiina Saarela

+358503448573

ETELÄRANTA 8
00130, HELSINKI

Takaisin sivun alkuun