Kyrkostyrelsens cirkulär

Beställ aviseringen

När ett nytt cirkulär publiceras skickar vi en avisering per e-post. Du kan beställa aviseringen via länken nedan.

beställ aviseringen

Kyrkostyrelsens cirkulär innehåller anvisningar av rekommendationskaraktär till församlingarna. De har lagts ut på webben från och med cirkulär 20/2006. Äldre cirkulär kan fås från Kyrkostyrelsens förvaltningsavdelning.

Cirkulären förs in som bäst.  Om du behöver något äldre cirkulär som ännu inte sparats här, kan du begära det på adressen kyrkostyrelsen@evl.fi.

År 2014

År 2013

År 2012

År 2011

År 2010

År 2009

År 2008

År 2007

År 2006

Tillbaka till toppen