Arbetsgivarens ansvar

Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön på arbetsplatsen är enligt jämställdhetslagstiftningen förbjudna. Var och en är skyldig att undvika ett beteende som kan uppfattas som osakligt eller som trakasserier.

Församlingen är i egenskap av arbetsgivare enligt arbetarskyddslagen (738/2002), diskrimineringslagen (1325/2014) och jämställdhetslagen (609/1986) skyldig att ingripa i osakligt beteende. Inga som helst trakasserier, sexuella trakasserier eller diskriminerande beteende  ska tolereras. (47 kap. i strafflagen).

Var och en har rätt att handla och arbeta utan rädsla för trakasserier. I jämställdhetslagen åläggs arbetsgivaren också en skyldighet att förebygga trakasserier. Förebyggande åtgärder förpliktar arbetsgivaren att sträva efter en situation där trakasserier inte förekommer.

För att identifiera och förebygga sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön har goda anvisningar utarbetats:

Tillbaka till toppen