Kyrkans kommunikationsutredning

Kommunikationsutredningen betonar betydelsen av samarbete

Hösten 2023 färdigställdes en kommunikationsutredning för hela kyrkan. Syftet med utredningen var att göra kyrkans kommunikation effektivare och mer målinriktad och kostnadseffektiv. Kyrkostyrelsens plenum tog del av slutrapporten för utredningen vid sitt möte 17 oktober 2023.

Rapporten bekräftar att det finns ett tydligt behov av att utveckla kommunikationen och att det har stöd i församlingarna och i kyrkans centralförvaltning. Insikten om kommunikationens betydelse för att trygga kyrkans verksamhetsförutsättningar har stärkts under de senaste åren. Man har insett vikten av samarbete och man såg tydligt att samarbetet utvecklades under projektets gång. Samarbetet är dock fortfarande projektbetonat vilket leder till att det inte är systematiskt och att det är svårt att utvärdera effekterna av kommunikationen.

Under utredningens gång inleddes också flera projekt som stärker samarbetet, till exempel Mot en gemensam visuell profil.

Läs hela rapporten: Kyrkans kommunikationsutredning

Öppna dörrar!

Kyrkans program för kommunikation och växelverkan 2026

Bekanta dig med kommunikationsprogrammet (pdf)
Tillbaka till toppen