Kyrkans arbete bland utlandsfinländare

Var

Kyrkan utför arbete bland utlandsfinländare i circa 40 länder. Länder med de största församlingarna är Sverige, USA, Spanien, Kanada, Tyskland och Australien. Alla verksamhetsorter på kartan.

Vad

En finländsk utlandsförsamling är en mötesplats dit man kan komma för att läsa finska tidningar, delta i gudstjänster, samtala och delta i olika klubbar, evenemang och fester. I kyrkan kan man få hjälp på sitt eget modersmål i många slags situationer, till exempel om man tappat bort sitt pass eller blivit sjuk, eller om man bara har hemlängtan. Gudstjänster, kyrkliga familjehögtider, möjlighet till privata samtal och diakonalt arbete utgör en viktig del av församlingarnas verksamhet.

För vem

Utlandsfinländarnas nätverk omspänner hela världen. Det finns 1,6 miljoner människor som till sin etniska bakgrund är utlandsfinländare i första till fjärde generationen. 250 000 av dem är finska medborgare. Från Finland flyttar varje år 10 000 personer utomlands. Dessutom gör finländarna – säsongsflyttarna och veckoturisterna – sammanlagt drygt tre miljoner resor per år. Varje år görs 1,9 miljoner tjänsteresor till utlandet.

Kyrkans arbete bland utlandsfinländare riktar sig till alla finländare som bor eller turistar på verksamhetsplatserna och även till deras ättlingar.

Vem betalar

Verksamheten grundar sig på insamlade medel. Kyrkans arbete bland utlandsfinländare betalar understöd för verksamheten i de finländska utlandsförsamlingarna. Största delen av arbetstagarna är anställda av systerkyrkor i målländerna.

Tillbaka till toppen