Röj hinder

Idén med arbetet är att stanna vid ett konkret tema och granska hinder i anslutning till det samt metoder för att undanröja hinder

Arbetets gång

Till arbetet bjuds in församlingens frivilliga, församlingsrådet, människor som bor i området, till exempel millennialer, arbetsgemenskapen eller ett eget närteam.
Arbetet med att undanröja hinder framskrider enligt följande:

  • Dela upp deltagarna i grupper på 2-5 personer och ge alla samma fråga att fundera över. Till exempel: Vilka hinder finns det för millennialer att uppleva ett meningsfullt förhållande till församlingen?
  • Varje grupp kommer att diskutera en konkret fråga under en på förhand fastställd tid och skriva ner de hinder som identifieras på stora post-it-lappar. Det viktiga är att ett hinder registreras på en enda lapp.
  • När gruppen inom den avtalade tiden har skrivit hinder på lappar, börjar man bygga muren av hiner. Syftet är att bygga en konkret hindermur, t.ex. med stolar/kartong/kuddar osv. Gruppen kommer att bygga en hindermur tillsammans så att ett skrivet hinder alltid fästs vid en enda del av muren. Ifall flera grupper skrivit ner samma hinder fäst de lapparna på samma stol/kartong/dyna. Det är viktigt att muren byggs tillsammans och att hindren blir synliga.
  • Efter punkt tre börjar hindren avlägsnas. Tillsammans med hela gruppen funderar man över vilka hinder som kan undanröjas och på vilket sätt man tillsammans kan påverka hindret.
  • Avlägsna hindren så mycket som möjligt och det känns meningsfullt. När hindren undanröjs ska man samtidigt fundera på hur hindren kan undanröjas i verkligheten.
  • Vilka hinder finns kvar och hur går man till väga med dem?

Arbetet räcker ca 1 h. Man kan sedan välja ett eller fler hinder som man mer konkret börjar arbeta med. Gör upp en plan för hur hindren ska röjas och kom överens om åtgärder, tidtabell och vem som gör vad. Allra viktgast är att sedan genomföra planen.

Tillbehör: Tuscher, post it-lappar, “byggmaterial” (stol/kartong/dynor osv.)

Svarta stolar oorganiserat staplat på varandra som en mur. Stora färggranna post-it-lappar med olika text finns fästa på ryggstöden.
Tillbaka till toppen