Helhetsöversikt

Målet är att tillsammans gestalta nuläget. Vi skapar en bild av helheten i församlingens verksamhet och skissar upp verksamhetsmodellen Stigen. Genom arbetet förbinder vi oss också att gemensamt tillämpa verksamhetsmodellen i församlingen.

Arbetsgången

Det är bra att reservera en hel dag för detta arbete om man vill jobba med alla steg. Arbetet kan också delas in i flera kortare tillfällen enligt stegen nedan. Om man arbetar på elektroniska plattformar är det möjligt att komplettera det gemensamma arbetet individuellt eller i mindre grupper mellan mötena.

Steg 1 Uppvärmning

  • Plattformen kan vara till exempel Jamboard, Flinga, PowerPoint. Eller väggar och golv.

Man bearbetar helheten med hjälp av Stigens ålderslinje (lämpar sig för både Jamboard, Flinga och liknande elektroniska plattformar, eller som grupparbete på en fysisk plats där ålderslinjen har lagts upp på väggen eller golvet). Se till exempel, Jamboardmodellen (exempel 1)

  • Exempel: Modell för arbetspass
  • Inledningsvis går var och en till den ålderskategori där man anser att kontakten med församlingen är bra och stärker det kristna livet.

Alternativt: Av Stigens nyckelord väljer man ett ord som har en särskild betydelse för en själv (som kristen, som församlingsmedlem). Vad ligger bakom ordet? (minimum: välj vilken ålderskategori minnesbilden hänför sig till).

  • Skriv (på lappar eller text i Flinga eller Jamboard) eller diskutera vad som händer i den ålderskategori du valt. Hur möter församlingen personer i denna ålder?

Fördjupningsfråga: Vilka funktioner och vilka kontakter i ålderskategorin stärker livet som kristen?   

Steg 2 Synliggör den nuvarande helheten

  • Fortsätt genom att i varje ålderskategori samla församlingens nuvarande enskilda funktioner till en synlig helhet på Stigens linje (på väggen med lappar eller på en webbplattform, t.ex. Flinga) 
  • Se tillsammans över allt som finns på linjen. Vilka tyngdpunkter finns det i verksamheten, var är vi starka?

Steg 3 Fördjupning av helheten utifrån strukturerande element

  • Vi fortsätter sammanställningen och tar med Stigens strukturerande element, de fem aspekterna i arbetet (Post-it-lappar eller på Flinga). Välj en ålderskategori och skriv ner (strukturera) er verksamhet för åldersgruppen enligt de fem strukturerande elementen. För varje strukturerande element väljs en form (t.ex. kvadrat) och en egen färg. Helheten bildar en visuell linje 0–21, där man kan se var det finns extra mycket verksamhet eller var det saknas verksamhet under de olika skedena av Stigen.

Fortsatt arbete 1 Drömmar och behov

  • Lägg till drömmar, önskemål, behov i figurens övre del med en ny form eller färg, till exempel som bollar: Tänk om? Arbetet kan begränsas till exempel så att grupperna har ett begränsat antal ”bollar” till sitt förfogande. Använd samma färgsymboler för strukturerande element som i föregående skede

Fortsatt arbete 2 Stigen ur olika församlingsmedlemmars perspektiv

  • Hur ser stigen ut för för en enskild församlingsmedlem? Gör olika profiler för dem som vandrar på stigen. Till exempel Stefan Stefansson, 42 år, journalist (frilansare), frånskild, har barnen (3, 7 och 13 år) hos sig varannan vecka. Intressen: fiske, friluftsliv. 
  • Granska genom exempelprofilerna, Stigens samlande verksamhet och kontaktpunkterna till församlingen.

Vilka observationer gör ni? Vilka skuggområden finns det? Var borde man utveckla?

Tillbaka till toppen