SOAR – inledande arbete innan man ger sig ut på Stigen

Målet är att granska församlingens vilja och mål. Arbetet genomförs tillsammans med församlingsmedlemmarna, medarbetarna och eventuella andra grupper med fokus på positivt tänkande.

Arbetsgången:  Samla tankar och idéer ur fyra olika synvinklar enligt följande:

  • S = Strengths dvs. styrkor. Vad gör oss unika?
  • O = Opportunities dvs. möjligheter. Vad är möjligt i vår verksamhetsmiljö?
  • A = Aspirations, dvs. ambitioner. Vad vill vi vara?
  • R = Results dvs. resultat. Vilka resultat eftersträvar vi och hur når vi dem? 

Efter detta bekantar man sig med Stigen-modellen till exempelmed hjälp av Stigen – presentationen. Vi diskuterar hur Stigen kan föra oss mot det vi vill vara och det vi eftersträvar.

Tillbaka till toppen