Kyrkomötets sekretariat

Mika Sirelius
kyrkomötets generalsekreterare, kansliutskottets sekreterare, presidiets och ordförandekonferensens sekreterare
mika.sirelius@evl.fi
040 358 7921

Maria Borg-Karlsson
förvaltningssekreterare
maria.l.borg-karlsson@evl.fi
040 142 5171

Mia Riitala
kanslisekreterare
mia.riitala@evl.fi
050 438 0640

Henrik Hurtig
notarie och tolk
ext-henrik.hurtig@evl.fi
0400 953 801

Terhi Kaira
ekonomiutskottets sekreterare
terhi.kaira@evl.fi
050 326 3012

Ritva Saario
lagutskottets sekreterare
ritva.saario@evl.fi
040 728 4672

Sanna Kivinen
förvaltningsutskottets sekreterare
sanna.kivinen@evl.fi 
040 776 0237

Tanja Koskela
handboksutskottets sekreterare
tanja.koskela@evl.fi
040 826 1036

Tuomas Vaura
konstitutionsutskottets sekreterare
tuomas.vaura@evl.fi
044 716 0363

Heidi Jokinen
framtidsutskottets sekreterare
ext-heidi.jokinen@evl.fi
040 142 5171

Miika Ahola
allmänna utskottets sekreterare
miika.ahola@evl.fi
040 341 7591

Lola Talvitie
elektorernas sekreterare
lola.talvitie@evl.fi

Tillbaka till toppen