Tidigare skeden i behandlingen av kyrkoordningen

  • Förarbetena till kyrkoordningen (Kyrkostyrelsens framställningar och lagutskottets betänkanden) fr.o.m. 2017: Domus-julkaisu
  • Förarbetena till kyrkoordningen (Kyrkostyrelsens framställningar och lagutskottets betänkanden) åren 2005–2017: Kirkolliskokouksen arkisto (på finska)
  • När det gäller material från tiden före 2005 kan du göra en begäran till Kyrkostyrelsens registratorskontor: kyrkostyrelsen@evl.fi 
Tillbaka till toppen