Pedagogiska metoder

Inom åskådningsfostran innebär det allt oftare att arbeta tillsammans. Det kan handla om att våga ta nya initiativ, lära sig något nytt, pröva och vara kreativ, tillsammans söka nya lösningar för att utforska nuläget och det framtida gemensamma arbetet.

Allt detta leder till en djupare gemensam förståelse om sig själv och den andra. Samarbete inom åskådningsfostran uppmanar till att bli hörd, mod att samtala och fråga, samt att bygga en lärande gemenskap. Här är några exempel på pedagogiska material att använda inom åskådningsfostran.

Visdomsord från olika åskådningar och kulturer

Bildkort och textkort

Med hjälp av det här materialet kan barn och vuxna samtala om livsfrågor och värderingar. Materialet bygger på den pedagogiska modell som Angela Kunze-Beiküfner har utarbetat. Hon har fortbildat lärare i småbarnspedagogik i att möta och stöda barn och familjer som lever i mångkulturella och multireligiösa miljöer. I valet av visdomsord har arbetsgruppen strävat till att utgå från barnens perspektiv. Pedagogiska synvinklar och mångfalden i den finländska kontexten har beaktats. Du kan läsa mera om Visdomsord – materialet och skriva ut det kostnadsfritt.

Pilgrimsvandringspedagogik

Kort med naturblommor

Pilgrimscentret i Åbo har producerat ett material som uppmuntrar barn och vuxna att tillsammans förundras över naturen och nyfiket närma sig det heliga. I närmiljön kan det genomföras med att bygga tystnadsstigar med hjälp av olika uppgifter och ge alternativ till att skapa platser för lugn och stillhet i vardagen. Principerna för åskådningsfostran har beaktats i materialet, utgångspunkten i materialet är att främja tolerans och mångfald samt att trygga jämlikheten mellan olika åskådningar. Syftet är att stärka den holistiska uppfattningen av mänsklighet, i vilken fysiska, psykiska och sociala faktorer förenas med en öppenhet för andlig dimension. Materialet har bearbetats för att användas inom småbarnspedagogiken inom kyrkan, kommunen och i familjerna. En pilgrimsvandring på upptäcktsfärd i tystnaden

Det finns också ett material med Djurkort för pilgrimsvandring, oberoende av tid eller plats och Pilgrimssagor för barn. Småbarnspedagoger i Åbo och St: Karins kyrkliga samfällighet har producerat materialet. Djurkorten är sju till antalet och  innehåller ett nyckelord förknippat med djuret, kort information, en lek eller uppgift. Det finns också sagor att läsa eller berätta.

Närvaroövningar för barn och vuxna

Småbarnspedagogiken stöder en verksamhet där det är möjligt för alla att verka i en ostörd och koncentrationsfrämjande miljö. Frågor som främjar välbefinnande diskuteras med barn, såsom vikten av vila, kost, fysisk aktivitet och psykiskt välbefinnande. Barn får hjälp med att uttrycka känslor och självreglering. Dramapedagog Tiina Haapsalo (Lasten ja Nuorten keskus) skrev tre övningar. De kan användas för att fira ett lyckligt ögonblick som delas av ett barn och en vuxen, för att stärka din egen ork i arbetet och för att visa medkänsla för medlemmarna i arbetsgemenskapen. Närvaroövningar för barn och vuxna.

Lyssna på ljud

Barn utvecklar sin förmåga till estetik och olika konstformer genom att lyssna till ljud i omgivningen. De kan också själva göra egna ljud av olika slag. Till exempel i närmiljön eller i en skog eller park. Vilka ljud hjälper till att tänka eller gör mig lugn? De ljudlandskap som finns här innehåller orgelimprovisation, glädje, ekot i kyrkan, resan till kyrka både på landet och i stan. Lyssna på Ljudlandskap.

Tillbaka till toppen