En psykiskt och socialt trygg församling

Församlingen är en andlig gemenskap som till sitt innersta väsen är någonting annat än verksamhet. Gemenskapen är en mångfacetterad process av växelverkan där säkerheten beror på hur deltagarna förhåller sig till växelverkan. När man diskuterar trygghet i församlingen behöver man till exempel fundera över hur vi skapar atmosfären, hur vi möter människor och hur vi sörjer för att mobbning, diskriminering eller sexuella trakasserier på någon nivå inte börjar gro i församlingen. Även stiftens kontaktpersoner för trakasserier står till tjänst om trakasserierna riktar sig till kön eller sexualitet.

All verksamhet i församlingen grundar sig på frivillighet och otvungenhet. Till följd av grupptryck kan det för vissa deltagare uppstå ett socialt tvång att delta i aktiviteter som man inte har fysiska eller psykiska förutsättningar för. Deltagarna bör före aktiviteten få tydlig information om att det är frivilligt att delta.

händer som håller varandra. Mångfald.

I det här avsnittet hittar du information om:

Tillbaka till toppen