Trygg volontärverksamhet

Volontärverksamheten är en viktig del av församlingsarbetet och församlingsmedlemskapet. Den är inte en separat verksamhetsform utan ett sätt att leva den kristna tron och det allmänna prästadömet som grundar sig på dopet. Församlingsmedlemskapet handlar ändå inte enbart om frivillig verksamhet. Var och en lever ut sin kallelse som kristen på det sätt han eller hon själv väljer.

Kyrkans volontärverksamhet består av följande delområden:

  • Organiserade volontäruppgifter som hör till församlingens uppgifter enligt 4 kap. (1 §) i kyrkolagen, till exempel klubbledare, hjälpledarverksamhet, kyrkvärdar, gruppverksamhet, körsångare, väntjänst, telefon- och näthjälp, måltider och livsmedelsdistribution osv.
  • De förtroendevaldas arbete, som ansluter sig till församlingarnas förvaltning.
  • Församlingsmedlemmarnas självorganiserande verksamhet där församlingsmedlemmarna förverkligar sin kristna tro som en del av församlingen.
Fötter på färgglada rutor i gatan

I det här avsnittet hittar du information om:

Tillbaka till toppen