Stöd och utveckling för församlingarna

Kyrkans forskning och utbildning stöder utvecklandet av församlingsarbetet

En central uppgift för Kyrkans forskning och utbildning är att stödja församlingarna i fullgörandet av kyrkans grundläggande uppgift.

Vi strävar efter är att fördjupa de anställdas kunnande och stödja dem att utveckla kyrkans arbete. I utbildningarna drar man nytta av konkreta erfarenheter av församlingsarbetet. Studerandenas utvecklingsuppgifter och projekt hör nära samman med utvecklandet av församlingsarbetet.

Sakkunniga vid Kyrkans forskning och utbildning till hjälp för utvecklingen

Vid sidan av utbildningsverksamheten deltar sakkunniga vid Kyrkans forskning och utbildning också i utvecklandet av församlingarnas arbetsgemenskaper och församlingsarbetet. Målet är ett konsultativt och arbetshandledade grepp där man stärker församlingens eget ansvar för att utveckla arbetet. 

Vid behov deltar vår personal i större utbildnings- och utvecklingsprojekt både i lokalförsamlingarna och helhetskyrkan. Till exempel kan en utbildning som Kyrkans forskning och utbildning svarar för förverkligas lokalt eller som en regional utbildning. Vid behov kan vi skräddarsy utbildning som svarar mot arbetsplatsens behov. Kyrkans forskning och utbildning kan också hjälpa en församling att hitta en naturlig samarbetspartner (stift, organisation eller utbildande institution) för att genomföra ett konkret projekt.

Tillbaka till toppen