Källan – den kristna trons innehåll i ålderskategorierna

Målet är att i de olika ålderskategorierna välja ut och bearbeta saker som lyfts fram som en resurs i livet.

Stiliserad damm. Vattendroppar stänker upp från dem och tillsammans med dropparna orden musiken, Bibeln, trosbekännelsen, nattvarden, dopet, gudstjänsten och bönen.

Arbetsgången

Församlingen har en oändlig och evig resurs, trons källa. Ur den källan kan man ösa innehåll och kraft för allt liv och all verksamhet. Stanna upp vid bilden och fundera på detta t.ex. i smågrupper. 

I den för varje ålderskategori specifika bild av källan antecknas svar på följande frågor: 

  • Vad i källan skulle vara bra att lyfta fram i de olika ålderskategorierna? Vad lyfter vi fram om t.ex. dopet, nattvarden, Bibeln och trosbekännelsen?
  • På vilka sätt/med vilka funktioner och med hurdana uttryck (vilket språk) skulle de frågor som rör tron bli en livets källa i de olika ålderskategorierna? Hurdana böner och sånger och hurdant gudstjänstliv stöder utvecklingen i enlighet med temat för ålderskategorin?

Som fördjupat arbete kan stänket från källan också bearbetas separat, t.ex. i smågrupper, för att sedan sammanställas. Bilaga: Källan och innehållet i den kristna tron i olika ålderskategorier.

Vi utvärderar det som sammanställts i bilderna

  • Hur syns dessa saker eller på vilket sätt lyfts de fram i varje ålderskategori just nu?
  • Vad bör ändras, utvecklas eller stärkas i fråga om de enskilda ålderskategorierna?
  • Fundera över förslagen i Stigendokumentet om de saker som hämtas från den kristna tron: vilka lyfter ni fram utöver era egna tankar?
  • Hur stöder församlingen nu den kristna tillväxten med beaktande av ålderskategorierna? Till exempel om samma innehåll upprepas i olika ålderskategorier, hurdant fördjupande perspektiv erbjuder man äldre barn och ungdomar?
Tillbaka till toppen