Diskussionsgrupper

Ta modigt tag i Bibeln, läs, fundera och berätta för andra vilka tankar det du läser väcker.

Mål med diskussionerna

Materialet Osynliga gränser innehåller aktuella teman som arbetsgruppen anser vara viktiga. Det är teman som det ofta talas mycket ensidigt om med hänvisning till Bibelns sanning. Bibeln innehåller inte bara en ”sanning” om olika frågor, utan berättelser, upplevelser och förhållningssätt som har uppkommit i olika situationer. När Bibeln används ensidigt förbigår man lätt människornas egna erfarenheter och den forskning som har utvecklats efter att Bibeln skrivits, som har mycket att ge när det gäller att förstå olika fenomen i samhället och vad det är att vara människa. Som bibelläsare känner vi inte alltid igen vår egen tradition utifrån vilken vi läser Bibeln. Vi kan alltså hela tiden lära oss nya saker om oss själva och vårt sätt att läsa Bibeln.

Bibeln är ingens privata egendom: du behöver inte ha en akademisk utbildning för att säga något om Bibeln. Ta alltså modigt tag i Bibeln, läs, fundera och berätta för andra vilka tankar det du läser väcker. Arbetsmaterialet ger inte svar, utan snarare frågor. Hur begrundar man sina egna vardagliga erfarenheter i ljuset av Bibelns berättelser?

Materialet ger inspiration för en kontextuell användning av Bibeln. Vi hoppas att vi med hjälp av diskussionerna också lär oss att lyssna till andras synpunkter och att förstå att min sanning inte är allas sanning. Förhoppningen är att vi genom diskussionsgrupperna lär oss att våga föra en dialog dem som ser på livet och de heliga texterna med andra ögon.

Innehållet i materialet Osynliga gränser har valts ut med temat likabehandling och jämställdhet som grund. Det här svarar på uppmaningen i Lutherska världsförbundets riktlinjer att använda Bibeln för att bryta patriarkala strukturer och utveckla användningssätt som främjar likabehandling och jämställdhet. Själva arbetssätten baserar sig också på likabehandling och jämställdhet när det gäller deltagarna: vi undervisar inte utan lär av varandra.

Gruppdiskussionerna:

Du hittar fler diskussionsunderlag på de finska sidorna.

Kom ihåg en respektfull diskussion

  1. Ge öppet och ärligt uttryck för dina åsikter 
  2. Uppskatta din samtalspartner 
  3. Lyssna och försök förstå 
  4. Ta inte diskussionen till personliga frågor 
  5. Respektera yttrandefriheten 
  6. Revidera vid behov dina egna synpunkter
Tillbaka till toppen