Biskopsmötets beslut om examen som krävs av tjänsteinnehavare

Enligt 5 kap. 10 § i den gällande kyrkoordningen meddelar biskopsmötet närmare föreskrifter om examen som krävs av dem som söker till präst- och lektorstjänster.

Villkor för prästämbetet och prästtjänster samt lektorstjänster enligt kyrkolagstiftningen

Villkor som gäller prästämbetet och prästtjänster

Villkor för lektorstjänster

Biskopsmötets beslut som baserar sig på villkoren för prästämbetet och prästtjänster i kyrkolagstiftningen

A) Biskopsmötets beslut om examen som krävs

Biskopsmötet meddelar närmare föreskrifter om de examina som krävs för präst- och lektorstjänster (KO 5:10)

Tjänst/tjänsteinnehavare

Prästämbetet och prästtjänster

Namnet på den examen där de studier som krävs i beslutet om examen ingår

 • Prästämbetet: teologie magisterexamen eller examen enligt biskopsmötets tidigare beslut
 • Kaplanstjänst: utöver prästämbetet krävs pastoralexamen
 • Kyrkoherdetjänst: utöver prästämbetet krävs pastoralexamen och examen i ledning av församlingsarbete
 • Kyrkoherdetjänst i domkyrkoförsamling (domprost) och stiftsdekanstjänst: utöver prästämbetet krävs pastoralexamen, examen i ledning av församlingsarbete och högre pastoralexamen

eller

 • examen enligt biskopsmötets tidigare beslut

Beslut om examen och motivering

Exempel på hur beslutet tillämpas vid platsannonsering

Domkapitlet ger närmare information.

Komplettering av examen i enlighet med beslut om examen

Helsingfors universitet

Planerare (arbetslivskontakter): Timo Åvist
E-post: teol-ura(at)helsinki.fi
Telefon: 02941 22102
Mer information på Helsingfors universitets webbplats

Östra Finlands universitet

amanuens Maiju Parviainen

Åbo Akademi

Jakob Dahlbacka

Ytterligare information

biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi
biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala

Tjänst/tjänsteinnehavare

Lektorstjänster

Namnet på den examen där de studier som krävs i beslutet om examen ingår

 • teologie magisterexamen

eller

 • examen enligt biskopsmötets tidigare beslut

Beslut om examen och motivering

Exempel på hur beslutet tillämpas vid platsannonsering

Domkapitlet ger närmare information.

Komplettering av examen enligt beslut om examen

Helsingfors universitet

Planerare (arbetslivskontakter): Timo Åvist
E-post: teol-ura(at)helsinki.fi
Telefon: 02941 22102
Mer information på Helsingfors universitets webbplats

Östra Finlands universitet

amanuens Maiju Parviainen

Åbo Akademi

Jakob Dahlbacka

Ytterligare information

biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi
biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala

Beslut om examen och motivering

Examen och utbildning

och

Exempel på hur beslutet tillämpas i platsannonsering

Av tjänsteinnehavaren krävs examen och utbildning enligt 2 § i kyrkostyrelsens beslut (Kyrkans författningssamling nr 173). Om personen inte har avlagt examen förutsätts det att han eller hon ger ett bindande löfte om att avlägga den.

Komplettering av examen enligt beslut om examen

Av den som innehar en tjänst som sjukhuspräst eller omsorgspräst krävs utöver den teologiska examen som krävs för tjänsten även specialutbildning i sjukhussjälavård (60 studiepoäng) eller bindande löfte om att genomgå den (653/2023 2:10).

Antagningskriterierna för specialutbildningen är

 • teologisk examen som krävs för prästämbetet
 • godkänt lämplighetstest
 • minst 50 procent av arbetstiden
  • i själavårdsarbete vid en inrättning inom hälso- och sjukvården eller socialvården, eller
  • i ett projekt eller en uppgift som gäller utveckling av själavårdsarbetet inom hälso- och sjukvården eller socialvården och som omfattar minst 1,5 år
 • en visstidstjänst eller ett längre vikariat på minst 1,5 år
 • arbetsgivarens samtycke till utbildningen.

Den som har en tillsvidareanställning ska förbinda sig att genomföra utbildningen, men det förutsätts också att han eller hon avlägger ett lämplighetstest.

Ytterligare information

Virpi Sipola och Katri Suhonen

B) Biskopsmötets beslut om pastoralexamen och om examen i ledning av församlingsarbete som krävs av en kyrkoherde

Tillbaka till toppen