Sommartiden

Kyrkoåret på Stigen från pingstdagen till nionde söndagen efter pingst.

Vad är Kyrkoåret på Stigen?
Kuvassa vietetään puutarhajuhlia.
Tuulihyrrä.

Pingstdagen

Kyrkans födelsedag.

I olika grupper gör vi födelsedagsinbjudningar för att bjuda in människor till mässan. Dekorera utrymmet med en serpentiner, festliga vimplar och vindsnurror.

Ett evangelium i miniatyr delas ut på många olika språk till dem som kommer till kyrkan.

Vid dörren får varje person en penna och ett papper med “Grattis på födelsedagen” skrivet på något språk. Använd språk som talas av personer i församlingen. Olika papper har texten på olika språk.

Besökarna får blåsa upp en ballong och placera den var de vill i kyrkan.

I kyrkan finns ett stort årshjul. Alla får lägga ett klistermärke eller annan markör på den månad de fyller år.

Hitta en annan person vars papper har samma språk som ditt. Människor presenterar sig för varandra och ser om de känner igen språket. Efter samtalet, berätta för dem att det står grattis på alla papper, gå igenom språken på pappren och önska dem som står nära dig grattis på födelsedagen.

Förbönen skrivs eller ritas på det papper som getts i början. Man kan också använda färdigskrivna böner som tryckts på papper. Papperet viks till ett pappersflygplan. Flygplanen kastas upp i luften samtidigt och varje person tar ett flygplan. Räkna till tre och varje person läser bönen på papperet högt samtidigt. Hörde du vad de andra sa? Var orden lätta att förstå?

Symboler för den Helige Ande är eld, vind och duva. En stor presentask placeras längst fram eller i mitten av kyrksalen, ur vilken olika symboler för den Helige Ande visas:

Vindens kraft kan visas genom att blåsa på en vindsnurra. Man kan inte se vinden, men man kan ändå se hur den fungerar. Man kan inte heller se den Helige Ande, men man kan se vilken effekt den har på människor.
Du kan visa vinden genom att tända ett ljus. Det underbara med eld är att det inte finns någon skugga. Eld är inget annat än värme och ljus. På samma sätt är Gud bara god – det finns inte ett spår av mörker i honom.
Duvan är en symbol för försoning och fred.

Vi pysslar snurrande vindsnurror.

Instruktioner finns på mera information. Du behöver papper, tunna träpinnar eller liknande material. Fäst en bibelvers på snurran: “När den helige Ande kommer över er får ni kraft och ni ska bli mina vittnen. (Apostlagärningarna 1:8)

Vindsnurror:https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NgsHFz2p_

Du kan också googla  med sökorden windmill eller pinwheel.

 

Kaksi kolmiapilaa.

Treenighetssöndagen

Hurdan är Gud?

Det finns bord placerade på olika ställen i kyrkan där olika gudsbilder från Bibeln eller kristna traditioner visas med hjälp av symboler.

Symboler för treenigheten t.ex. klöver, triangel
Symboler för Gud t.ex. tecknet för det oändliga, cirkel, ögat i triangeln, sten, fågel, kung, soldat.
Symboler för Kristus t.ex. kors, fisk, XP, herde.
Symboler för den Helige Ande, t.ex. duva, flamma, vind.
Använd kyrkliga textilier med gudsrelaterade symboler.
Ett bord är till för att du ska kunna skapa din egen symbol.

I början av mässan skriver man frågor till Gud. Penna och papper delas ut när man kommer till mässan.

Vad berättar allt i det här utrymmet om Gud? Leta efter symboler, färger, former, material etc. som väcker tankar om Gud. Vad berättar dessa saker för oss om Gud? Varje person får säga vad de hittar och vad det säger dem.

På det bord där bilden av Gud talar mest till dig eller känns närmast dig kan du placera ett hjärta, till exempel.

Predikan är uppbyggd så att frågor besvaras tillsammans genom diskussion, till exempel först i grupper och sedan tillsammans. Ofta handlar frågorna som riktas till Gud om Guds existens, hurdan Gud är och hur människan kan hitta vägen till Gud.

Till exempel kan man diskutera:

Varför man gör korstecknet i kyrkan och varför gör man det även vid andra tillfällen. Att göra korstecknet är en bön som fungerar i alla situationer.
Vad allt finns det tre av?
Gud är mystisk och helig – Första årgångens text i Gamla testamentet.
Tredje årgångens text: Herrens välsignelse
Ofta talar symboler om Gud på ett tydligare sätt än exakta verbala beskrivningar. Men ord är viktiga, de hjälper oss att tänka.

Vi pratar om hemkyrkans viktiga symboler och öppnar upp för berättelserna bakom symbolerna. Vad säger berättelserna oss om Gud och hans verksamhet?

Efter mässan, ta reda på vad andra familjemedlemmar (eller en familjemedlem, far- eller morförälder, faddrar eller någon annan) tänker om Gud. Tänker ni alla på samma sätt? Förmodligen har alla sina egna idéer och sina egna tankar.

Vi lär oss att göra korstecknet. Det är en välsignelse som du kan ge dig själv eller någon annan genom att rita det till exempel på pannan, axeln eller knäet. Ett korstecken kan vara en kvälls- eller morgonbön eller en bön på väg till dagis/skola/arbete varje dag.

En hemlig uppgift i början av veckan: välsigna någon med korstecknet varje dag.

Aarrearkku.

Andra söndagen efter pingst

Livets skatter.

Ställ fram ett “hitta och återvinn”-bord i kyrkan, ett bord där man kan ta med sig återvinningsbara föremål och ta med sig det man behöver. Det en person inte behöver kan vara ett fynd för en annan. Det är en bra idé att göra reklam för bytesbordet i förväg.

Runt om i kyrkan finns olika bildkort och/eller symboler som representerar olika saker i livet som är viktiga för människor. Alternativt finns tidningar etc. tillgängliga i utrymmet. Du kan klippa ut de bilder du vill ha.

I mitten eller längst framme finns en skattkista.

Före mässan serveras en gemensam måltid eller frukost, vars frivilliga pris går till välgörenhet (aktuellt ändamål).

Under måltiden bygger vi upp mässan tillsammans: vi ber en bön, funderar över temat för predikan, väljer bilder och symboler, reflekterar över livets olika skatter.

Under mässan finns det tid att gå runt och upptäcka bilderna/symbolerna. Du kan välja din egen skatt, något du värdesätter, och ta med den till skattkistan.

Fundera på vad som är viktigt i livet och vad som är mindre viktigt. Om du lägger bilder av de saker som är viktiga i ditt liv i en skattkista, vad skulle du vilja lägga där? Hur kan du hitta skatten i ditt eget liv – det meningsfulla livet? Vad kommer allt detta ifrån?

De symboler och bilder som läggs i skattkistan används i predikan eller förbön. En predikan kan till exempel vara en dialog mellan två eller tre personer för att utforska innehållet i skattkistan. Alla som vill kan berätta vad de tog med sig till skattkistan och varför.

Frågor för reflektion:
Vilka typer av skatter är svåra att se eller lägga märke till?
Vilka skatter kan bevaras från barndomen till ålderdomen?
Hur känner du dig om du inte hittar en skatt?

Information om hur man deltar i bytesbordet vid ett senare tillfälle.
Uppmuntra människor att se sig omkring i sina hem för att se vad de kan avvara så att någon annan har en chans att hitta sin skatt.

Juhlapöytä.

Tredje söndagen efter pingst

Vi går på fest!

I samband med mässan ordnas en grillfest/plättkalas, vilket gör det enkelt och tröskelfritt att bjuda in nya personer. Bjud in människor i alla åldrar, från barnfamiljer till unga och gamla. Alla församlingsmedlemmar uppmuntras också att bjuda in en vän, släkting eller granne. Grillfesten kan hållas på en naturskön plats, där ni också kan spela olika spel tillsammans och sjunga runt lägerelden.

Alla är välkomna. En kyrkkiosk är inredd på ett roligt sätt som gör det till ett nöje att välja olika uppgifter .

Kyrkkiosken är öppen. Alla är välkomna att välja uppgifter. T.ex. ordna kyrksalen/uteplatsen, musikgrupp, musikval, förbereda för grillning av fplättar/korv etc., ordna gårdslekar etc.

Runt kiosken, pysslas inbjudningskort till fester som man önskar delta i.

Varje människa är kallad till Guds rike. Alla kan också bjuda någon annan att komma med.

Diskussionsfrågor som kan diskuteras i grupper med människor i olika åldrar:

Första årgången:
Vad tycker du är en bra fest?
Om Jesus var på en fest, vad skulle han göra då?
Vilken typ av fest skulle Jesus själv anordna?

Andra årgången:
Varför gick Jesus av alla människor för att besöka Sackaios hus?
Jag undrar vad Jesus och Sackaios kan ha pratat om?
Vad skulle du göra om Jesus kom hem till dig som gäst? Vad skulle du vilja prata om med Jesus?

Tredje årgången:
Vad hade Jesus månne för kriterier när han valde sina lärjungar?
Jesus levde med sina lärjungar i tre år. Jag undrar vad de pratade om på kvällarna vid lägerelden innan de gick till sängs?
Om Jesus var med på den här grillfesten, skulle du göra något annorlunda?
Vad skulle du göra om Jesus kom till dig på den här festen och sa: Följ mig

Inbjudningskort som har skapats kan användas till församlingens nästa fest.

Alla får fundera på vem de skulle vilja bjuda in.

Lapsi katsoo suurennuslasin läpi.

Fjärde söndagen efter pingst

Borttappat och återfunnet.

Se till att utrymmet är tryggt och att du är välkommen. Hälsa på alla besökare och låt alla få känna: Du är väntad, välkommen! Då besökarna anländer kan man dela ut russinaskar med orden “Du är välkommen”, eller så kan man säga det högt till varje enskild person på ett vänligt, varmt sätt.

I utrymmet gömmer man får eller symboler.

I kyrkan finns det hjälpmedel för att söka och hitta: karta, kompass, navigator, ficklampa, förstoringsglas, magnet, mikroskop, kikare.

Kurragömma
Leta i kyrkan efter får eller olika symboler i en bild- eller ordspårning, eller leta efter kyrkans skatter. Det kan till exempel vara en bibel, en dopfunt, en psalmbok, en spegel, ett ljus, ett kors och en kaffekopp.

Fåren kan till exempel samlas på altaret. I samband med symbolerna får deltagaren ett papper med bilder eller verbala förklaringar. När man hittat rätt symbol sätter man ett kryss i en ruta.

Det ges möjlighet att ställa frågor till kyrkans anställda om deras arbete och kyrkorummet.

Utomhus serveras något gott och man sjunger tillsammans på temat “borttappat och upphittat”.

Under predikan bygger man tillsammans en “känslokarta” på en stor duk, till exempel med chiffongdukar i olika färger eller glasstenar. Kartan har fyra ord på sig: Borttappad, vilsen, upphittad och återfunnen. Hur känns det att vara vilse, att gå vilse, att hitta och att bli återfunnen? Vilka färger hör till vilken del av kartan och i vilken form vill du placera din färg?

Reflektion över temat:

Har du någonsin gått vilse? Hur kändes det? Hur kändes det när du blev hittad, eller själv hittade rätt väg?
Hur känns det att hitta något som varit försvunnet länge? Vad har du hittat när du varit vilse?
Vilka verktyg för att söka och hitta finns tillgängliga i kyrkan? Har du själv använt dem? Vad kan du leta efter med hjälp av dem?
Ibland kan det kännas som om vi har förlorat någon, till och med någon som står oss nära. Vilka verktyg kan du använda för att söka?
Vad menar man när man säger att en person kan vara vilse, borttappad från Gud? På vilka sätt söker Gud oss?

Sök ett (bräd)spel hemma som inte har spelats tillsammans ännu. Har ni  tid att spela nu?
Kom överens om vad ni ska göra tillsammans som familj, till exempel  kvällste eller titta på en film tillsammans.

Regler för respektfull debatt, t.ex. Dialogpaus.

Peili, jossa hieman naarmuja.

Femte söndagen efter pingst

Vacker i Guds ögon.

På sommaren utnyttjar man utomhusmiljön så mycket som möjligt.

I trädgårdar (parken) ordnas ett “fulaste trädgårdarna”-evenemang där man utforskar trädgårdar som avviker från den ideala världen i tidningar. Människor kan registrera sin egen trädgård för ett besök och bli inbjudna att hjälpa till med trädgårdsarbete på något sätt de önskar.

Anordna en trampbils- eller cykeltävling med sliten, gammal eller trimmad utrustning.

Ordna en kommunikationsvecka under vilken människor inbjuds att dela med sig av sina erfarenheter av ofullständighet och otillräcklighet i livet. I vilken situation har du känt att du inte räcker till? Vad har hjälpt dig att acceptera dig själv som du är? Hur har dina egna erfarenheter förändrat ditt sätt att relatera till andra människor?

Kyrkan har en stor spegel placerats. Framför denna kan man stanna upp ensam eller tillsammans med någon annan. Hur känns det att se sig själv i ögonen här? Vad kan vi lära oss av ett barn när det gäller hur det ser på sig själv?

Förbönstexter kan skrivas i närheten av spegeln.

Hur kan du skicka ett budskap till någon annan: Du är tillräcklig? Försök att titta, försök med ord, försök att smeka om du får tillåtelse. Vilka andra sätt kan du komma på?

Vilka ideal definierar vår uppfattning om skönhet, funktionalitet och godhet? Hur ska till exempel en trädgård se ut – ska den få frodas eller ska den skötas omsorgsfullt? Vad är bra föräldraskap – vilka är våra förebilder och är vi lämpade att vara vår egen slags föräldrar? Var kan jag få erfarenheten av att vara tillräckligt bra som jag är?

Nattvardsbordet är de trasiga människornas bord. Där är alla älskade som de är. Ingen är perfekt.

Kom som du är – Gud ser på dig med kärlek. Kan du se på dig själv genom Guds ögon – hur är det med dina nära och kära, andra i mässan eller dem du möter på gatan?

Vi har kyrkkaffe i trädgården.

Efter mässan ges möjlighet att delta i en fotoinstallation med texten från Psalm 51:19, till exempel skriven på en svart tavla ( Ett förkrossat hjärta överger du inte, o Gud). Man kan även reservera rekvisita till fotografierna, t.ex. olika hattar eller halsdukar. Den som vill bli fotograferad blir fotograferad på det sätt som han eller hon vill bli fotograferad. Fotot kan användas för personligt bruk och eventuell tillåtelse att publicera det på kyrkans sociala medier efterfrågas. Bilderna på dem som har gett sitt tillstånd kommer att kombineras till ett collage, till exempel i form av ett kors. Collaget publiceras på församlingens sociala medier.

Se dig omkring och njut av världen och människorna som Gud har skapat! Hur många olika sorters skönhet ser du på din väg hem? Finner du skönhet där du kanske normalt går snabbt förbi eller där det kanske inte är det mest naturligt vackra? Stanna vid det du önskar och vill uppleva.

Istuva lapsi, jolla liian suuri kenkä jalassa.

Apostladagen

I Jesu skor får du växa.

Forma överdimensionerade skor av pappersmassa och måla dem så att de ser ut som sneakers. Du kan prova dem och ta en bild på dig själv när du har dem på dig. Vems skor kan det vara?

Det finns många olika typer och storlekar av skor i kyrkan att prova och röra sig i. Sandaler, gummistövlar, filtstövlar, skidskor, högklackat. Prova att gå på höga styltor.

I kyrkans ingång eller kyrksal finns en stig av fotspår att gå på. På fotspåren skriver man olika saker som stöder andlig tillväxt, t.ex. Bibeln, bön, gudstjänst, församling, lek, glädje, kreativitet, retreat, pilgrimsfärd, den Helige Ande, att hjälpa andra, frivilligarbete, gåvor, gästfrihet, välgörenhet, andlig musik…

Stanna vid det fotavtryck som är mest bekant/naturligt för dig.
Gå sedan vidare till det du skulle vilja ha mer av i ditt liv.
Några av fotspåren är tomma. Du kan skriva saker på dem som stärker din relation till Gud.

Be dem som läser texterna och förbönen att välja de skor som de känner sig mest bekväma i, för att läsa texten. De presenterar sina skor, till exempel under inledningen.

Förbönslapparna är formade som skor.

Ackompanjera sången med skor: genom att slå skorna i händerna, genom att stampa, genom att flytta skorna mot varandra eller genom andra ljud som skorna ger ifrån sig.

Lite större skor ger dina fötter utrymme att växa och röra sig i. Att leva som en Jesu lärjunge handlar om att gå i Jesu fotspår och växa som en avbild av Jesus.

De skor som Jesus ger oss är bra att växa i, men de är lätta att gå i.

Vilka skor som du provade, skulle du vilja ha en bild av när du provade dem?

Fotspåren leder till en kakburk i kyrkan, (till exempel,) där du kan ta ett mellanmål.

Efter mässan hålls en sko-lopptorg.

Lapsi auttaa aikuista lautasten keräämisessä.

Sjunde söndagen efter pingst

Gör mot andra likadant som du vill att de ska göra mot dig.

Vi gör affischer med bibelverser veckan innan, till exempel på ungdomskvällar och med skolbarn i klubbar. Leta efter avsnitt i Bibeln som talar om Guds kärlek, t.ex 1 Korinthierbrevet 13:4-8, 1 Johannesbrevet 4:7, Romarbrevet 4:7, Romarbrevet 4:7, Romarbrevet 4:7, 1 Korinthierbrevet 13:4-8. 5:5, Psalm 8:6, Efesierbrevet 3:17, 1 Johannes 4:18.

Placera affischerna i kyrkorummet.

Dela det goda.
Del 1: Innan mässan kan man förbereda lappar där man kan skriva olika små vardagliga tjänster / goda gärningar / vänliga handlingar, t.ex. jag öppnar dörren för någon, frågar hur du mår, berömmer en vän, bär en shoppingväska.
Korten finns samlade i kyrkans ingång, man kan ta med sig ett kort när man går från mässan.
Lapparna kan göras i förväg, t.ex. på en ungdomskväll.

Varje person som kommer till kyrkan får en penna och ett papper. På vänster sida står det med stora bokstäver “KÄRLEK”. Bokstäverna är dekorativa och kan färgläggas om så önskas.

För varje bokstav kan du skriva ett ord som börjar på den bokstaven och som säger något om hur Guds kärlek är. Man kan rita eller skriva vad man tror att Guds kärlek är. Alternativt kan ni skriva eller rita olika saker och handlingar som uttrycker Guds kärlek och kärlek till varandra i världen.

Efter mässan, erbjuds möjligheten att gå ut tillsammans för att göra ett välgörenhetsprojekt, där ni går ut för att göra ett konkret hjälparbete.

Dela det goda.
Del 2: När man lämnar kyrkan kan man ta med sig en av lapparna med en daglig gärning som man har förberett i förväg och som utmanar en att göra det goda.

Maja, jonka sisältä kurkistaa ihminen.

Kristi förklarings dag

Nära Jesus mår jag bra.

Olika grupper (ungdomar, familjer, barn, och vuxna ) bygger platser för välbefinnande i kyrkan på förhand. Vad behöver du för att vara nära Gud och må bra? Det kan också finnas bildkort att välja mellan.

Före gudstjänsten kan ni stanna till vid dessa platser eller bilder. Ett alternativ är att låta deltagarna klippa ut bilder från tidningar och göra en bilderbok eller affisch om att vara nära Gud.

Utforska de “må bra”-platser som gjorts i kyrkan och gå runt i dem i din egen takt.

Hitta en plats i kyrkan där du mår bra och där du känner att Gud är nära.

Gör ett “ett famnbo” av kuddar och filtar i barnhörnan. I den kan barnen (vuxna) läsa en barnbibel och lyssna i lugn och ro på predikan i forma av en meditation.

Färgläggningsbilden är en bild av Jesus med barn i famnen.

a. Meditationspredikan där olika personer (t.ex. de personer som byggde platser för välbefinnande) delar med sig av var de har funnit sitt eget förklaringsberg, d.v.s. välbefinnande och vila i Gud.

Diskussion om varför detta inte är permanenta tillstånd och varför man ibland önskar att det vore det. Hur kan till exempel upplevelsen av det heliga i mässan ge styrka i det dagliga livet, även om det bara är en tillfällig upplevelse?

b. En fantasiresa: en fantasiresa till Kristi Förklaringsdag.

)

Med sig hem får alla ett tankeord , till exempel som en meditation, en affisch eller en bönetavla: Kanske “Även om du inte kan se mig, är jag alltid nära dig.”

Kysymysmerkki.

Nionde söndagen efter pingst

Sant eller falskt?

Marknadsför mässan på sociala medier genom att använda bilder av olika visuella illusioner i annonser. De får saker att se annorlunda ut än vad de egentligen är.

Bilder på visuella illusioner visas i vapenhuset eller i kyrkan och man får gå och titta på dem. I kyrkan finns ett stort frågetecken eller orden SANT? FALSKT?

Under den funktionella predikan cirkulerar man mellan fyra stationer för att testa hur olika sinnen förmedlar information om världen. Vid varje station finns en ansvarig person som har hand om stationens material, ger instruktioner, pratar med människor och slutligen uppmärksammar andra på de idéer och erfarenheter som finns vid hans eller hennes station.

Efter evangeliet ges instruktioner för att gå runt stationerna.

Stationer:

Synen
Material: mynt, pappersmuggar, vatten.

Instruktören lägger ett mynt i en pappersmugg och placerar pappersmuggen på bordet. Deltagaren går baklänges så att de knappt kan se myntet längst ner i pappersmuggen. Instruktören häller sedan vatten i pappersmuggen. Eftersom ljus bryts annorlunda i vatten än i luft, syns myntet när koppen är full av vatten.
Diskutera hur saker och ting ser annorlunda ut när de betraktas från ett annat perspektiv – eller i det här fallet, genom ett annat material. I vissa fall är det tydligt vad som är sant. I andra fall kan det ibland uppstå meningsskiljaktigheter när man ser saker ur olika perspektiv.

Känseln
Material: tre vattenkärl för en person, ett med kallt vatten (10C), ett med ljummet vatten och ett med varmt vatten (45C)

Deltagaren lägger en hand i det varma vattnet och en hand i det kalla vattnet och håller kvar dem där i ungefär en minut. Sedan placeras händerna i det ljumma vattnet. Instruktören frågar hur det ljumma vattnet känns.
Diskutera hur omständligheter påverkar hur man känner för något. Vilka förhållanden påverkar människors idéer om Gud (t.ex. familjebakgrund, vänner, skola)?

Smaksinnet
Material: vaniljyoghurt, blå och röd hushållsfärg, små skålar och skedar.

Gör två olika typer av vaniljyoghurt: en röd och jordgubbsfärgad, den andra röd och blålila, samma färg som blåbärsyoghurt. Låt alla använda en liten sked för att smaka på de båda yoghurtarna och gissa hur de smakar. Gissningarna skrivs ner på papperslappar och får inte sägas högt för att inte påverka de andras gissningar. Slutligen ska ni se vilken smak som flest gissade på. Först när alla har besökt alla stationer avslöjas det att smaken var vanilj i båda fallen. Så även dina smaksinnet kan göra misstag.

Hörseln
Material: bra hörlurar, hörseltest online, papper och pennor

Alla kan använda hörseltestet för att testa sin hörsel. Du kan skriva ner ditt resultat på ett papper. Även hörseln är inte densamma för alla – hörseln försämras med åldern och till exempel en persons modersmål påverkar de ljud som de kan urskilja från tal. Alla har säkert märkt att missförstånd kan uppstå i konversationer.

Slutligen, med hjälp av de ansvariga, sammanställs det som sagts och lärt sig.

I en komplex värld är det ibland svårt att skilja rätt från fel och sanning från lögn. Bibeln berättar för oss hur Gud är och vad Guds plan för mänskligheten är. Den yttersta sanningen är inte en samling läror, utan en person – Jesus, som vi kan kalla vår bror. Jesus sa att han var vägen, sanningen och livet.

Genom att fråga “Vad skulle Jesus göra?” kan du hitta det som är rätt, gott och sant. Ibland vet man det med hjärtat snarare än med förnuftet.

Vilka saker i din familj intresserar dig tillräckligt för att ta reda på vad som är sant och vad som är falskt?

Vilka sinnesexperiment eller tester kan du prova hemma? Dela tips och uppmana människor att dela en bild av sitt eget test på sociala medier.

Bjud in människor att delta i smågruppsaktiviteter där de kan reflektera med andra över frågor om tro och liv, till exempel en bibelstudium för ungdomar eller en Alphakurs för ungdomar.

Kottikärryt, joissa ruukkukukka.

Skapelsens söndag

Tack för naturen och maten.

Skapelsens söndag kan firas på en lämplig söndag i maj eller oktober.

Bjud in lokala marthor, bönder och hemmaodlare att delta i mässan. Alla är välkomna att ta med sin egen skörd för att dela med sig av i kyrkan eller bli inbjudna att skörda från sin egen trädgård.

Mjölkvagnar och/eller skottkärror med säsongens skörd ställs på kyrkans uppfart. Skördevagnarna förs till kyrkan för att vara med under mässan.

I kyrkan har man byggt en upplevelsebana där man kan känna, lukta, titta och kanske till och med smaka. Du kan också leka längs stigen. Besökarna guidas att gå längs stigen på väg in i kyrkan och kan återvända till den under mässan.

En skördelunch kommer att serveras efter mässan. Gud inbjuder oss att äta tillsammans, inte bara vid nattvarden. Mat är en stor anledning till tacksägelse.

Vid brödståndet kan du skapa ett valfritt bröd som speglar glädje och tacksamhet (t.ex. ett glatt ansikte).

Efter mässan kan man åka skottkärra ute eller inne. Kanske kan mässhjälpare också få skjuts från olika delar av kyrkan till altaret och läspulpeten.

Både den upplevelsestigen och hela mässan är uppbyggda utifrån Psalm 104: berg, vatten, djur, växter som växer på marken, vin. Gud öppnar sin hand, hela den mäktiga naturen står framför oss och erbjuder oss något att äta. Varje gång vi äter njuter vi av Guds gåvor. Gud är faktiskt värd för varje måltid och varje bord. På ett mycket speciellt sätt ser vi detta vid nattvardsbordet – även där öppnar Gud sin hand för oss och vi får komma och ta emot det som erbjuds oss.

Frågor som väcker förundran:
Vilken mat har du sått och odlat själv?
Vem är det trevligt att bjuda på middag eller vem är det trevligt att äta middag hos?
Vad oroar dig när det gäller skapelsen?
Vad kan vi göra tillsammans för skapelsens framtid? Låt oss rita, måla, diskutera, bygga med lego, skriva…

Sociala medier utmaning: Hur ser tacksamhet för mat ut i ditt hem?

Ta en bild av en lycklig grötskål och dela den på sociala medier, #tackförmaten, #hemkyrka, etc.

Lapsella avoin yli, jonne koira on juoksemassa.

Familjens söndag

Familjen är…

Det finns en karta över närområdet i hallen. Varje besökare använder en knappnål eller ett klistermärke för att markera var de bor. De som inte bor i församlingens område markeras också genom att en plats reserveras för dem.

Kyrkan har bilder av olika familjer från Bibeln i sidoaltaren eller någon annanstans:
Den heliga familjen
Jesu familj som vuxna
Mose familj
Abrahams och Saras familj i olika skeden av livet
Ruths och Naomis familj i olika skeden av livet
Jakobs söner
Andra familjer

En liten rutschkana förs in i barnhörnan, den slutar i en hög med kuddar.

I barnhörnan kan du rita ditt eget ansikte på en bild av Jesus och ett barn.

Bönestenaranvänd i förbönen, skriv dem på papper eller rita i en korg med ett stort hjärta och händer som kommer ut ur korgen. Korgen representerar Guds famn i vilken vi kan lägga alla våra bekymmer.

Under predikan kan små barn sitta i föräldrarnas knä. Predikan kan kombineras med en bibelberättelse, en bön eller en annan berättelse som ritas på barnets rygg (se Mera information) eller med en rörelsesång.

Famnen är en plats som alla människor behöver, stora som små. Ett barns trygghet ligger i famnen på en förälder eller annan nära vuxen.
Makar behöver ömhet från varandra. Gud skapade människor till att behöva kärlek och närhet och att ge det till andra. Kärlek är ett grundläggande mänskligt behov.

Kärlek är grunden för tillväxt i en människas liv, precis som en förälders kärlek är grunden för tillväxt i ett barns liv.
I evangelietexten tar Jesus barn i sin famn. De var inte Jesu egna barn. Alla barn var kära, värdefulla och viktiga för Jesus. När Jesus tog barn i sin famn visade han genom sina handlingar hur Gud är – som en mor eller en far vars famn är öppen för alla. Gud är kärlek. Genom att älska sina egna barn och ungdomar och/eller dem som står en nära kan var och en återspegla Guds kärlek här och nu.

Förutom vår egen familj tillhör vi Guds utvidgade familj. Den förenar oss i alla länder med alla slags människor.

Vilka familjer från Bibeln minns du? Titta på bilderna av familjer i Bibeln och se att de familjer som beskrivs i Bibeln var mycket olika. Det finns inte ett enda bibliskt familjebegrepp. Bibeln beskriver mångfalden av familjer i sin samtid. Familjer av alla slag är lika värdefulla. Det viktigaste är att familjen är trygg och kärleksfull för alla.

Låt oss intervjua några personer från olika familjer och i olika åldrar. Några kanske har barn, andra kanske inte.
Berätta för oss hur din familj ser ut.
Vad är du tacksam för i din familj?
Vad önskar du eller vill du be för när du tänker på din familj?

Diskussionsfrågor för familjer:
Vilken är din favoritplats i ditt hem?
Vad kan jag göra för att du ska känna dig älskad?
Finns det något i din familj som gör dig ledsen?
Berätta för varandra vilka saker och egenskaper ni älskar hos varandra.

En föreläsning om föräldraskap eller relationer kan anordnas i samband med mässan. Under den ornas det program för barn. Föreläsningen kan byggas upp kring teman som Föräldraskapets klossar, Parrelationens klossar eller Föräldraskapets teser, se Ytterligare information.

Under mässan presenteras församlingsaktiviteter som stödjer föräldraskap och parrelationer och man inbjuds att delta.

Bibelberättelser, böner och andra berättelser att rita på ryggen finns i böckerna Piirrän sinuun tarinan och i Du är ett mästerverk.
Kaisa Aitlahti och Satu Reinikainen, Lasten Keskus och Fontanamedia 2020 och 2022.

Föräldraskapets klossar

Parrelationens klossar

Tillbaka till ingångssidan

Kyrkoåret på Stigen
Tillbaka till toppen