Förtroende

All verksamhet i församlingen ska väcka förtroende på så sätt att man håller det som avtalats och handlar på ett förutsägbart sätt i alla situationer. Detta stärker den psykiska tryggheten för alla delaktiga. Att församlingens verksamhet är förutsebar och tillförlitlig är särskilt viktigt för dem som tidigare har drabbats av olika slags motgångar.

Själavårdssamtal förs både enligt överenskommelse och utan förhandsplaner. Förtroliga samtal förs av församlingsanställda och volontärer som fått utbildning i själavårdsarbete. Förtrolighet gäller också de samtal som inte nödvändigtvis omfattas av tystnadsplikt eller bikthemlighet. Det är viktigt att gå igenom principerna för förtrolighet särskilt med volontärer, men vid behov även med de anställda.

Förtroliga samtal är till exempel samtal som förs av präster, diakoniarbetare, familjerådgivare, själavårdare, i telefon- och nättjänst, väntjänst och förbönstjänst. Kärnan i hjälpande samtal är ett förtroligt samtalsförhållande mellan den anställda eller volontären och klienten eller församlingsmedlemmen, där en person kan diskutera frågor som gäller hans eller hennes liv och få själavårdande stöd och tröst. Själavårdsarbete och terapeutiskt arbete grundar sig på att bygga trygghet på alla plan med respekt för självbestämmanderätten. Arbetet grundar sig på förtrolighet.

De anställda och volontärerna har fått utbildning i hur ett hjälpande och respektfullt samtal förs. Detta stöds av lokallösningar som möjliggör ett möte som visar respekt för människovärdet och en känslig livssituation både under mötet och i väntan på mötet. Väntrummet ska vara lugnt och trivsamt. Det ska signalera att människan är välkommen. Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid ljudisoleringen i rummet där samtalen förs, eftersom detta säkerställer förtroliga samtal i en lugn miljö.

Tillbaka till toppen