Kom med som frivillig

Att vara frivillig jourare i Kyrkans samtalstjänst är ett viktigt frivilliguppdrag där du får vara ett stöd för andra människor. Som frivillig kan du svara på telefonsamtal, nätbrev och chatt.  Alla som vill bli jourhavande i Kyrkans samtalstjänst får utbildning för uppgiften.

Vi förutsätter förmåga att iaktta tystnadsplikt. För att sköta uppdraget väl behöver man själv ha en balanserad livssituation. Antalet jourpass per månad anpassas till vad som är lämpligt för dig i din situation. Vi uppmuntrar dig att ta 1-2 pass per månad. 

Du dejourerar ensam men ingår i en grupp av jourhavande som träffas för arbetshandledning och fortbildning.

Ta  kontakt med Maria Sten, sakkunnig på kyrkostyrelsen, tfn 050 4086030, maria.sten@evl.fi

Hand som håller en handskriven lapp. På den står hopp.Tillbaka till toppen