Samarbetsavtal mellan kyrkan och scouterna

Kyrkan och Finlands scouter har ingått ett gemensamt samarbetsavtal. Också på lokalplan lönar det sig att ingå samarbetsavtal mellan församlingen och scoutkåren.

Enligt det samarbetsavtal som Finlands Scouter och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ingick 1.1.2009 är scoutverksamhet en del av kyrkans egen barn- och ungdomsverksamhet. Enligt Finlands scouters grundstadgar är syftet med avtalet också att främja den religiösa fostran som en del av Suomen Partiolaisets – Finlands Scouter ry:s scoutfostran.

I november 2020 uppdaterades scouternas grundstadgar och scoutlöftet. Andlighet ses fortfarande som en viktig del av scouternas värdegrund, men genom förnyelsen vill man bredda den religiösa och andliga fostran från att gälla endast kristna till att stöda också andra övertygelser. Man uppmuntrar scouten att bygga en religiös eller åskådningsbaserad identitet, leva i en andlig verklighet och respektera också det som andra upplever som heligt. De nya grundstadgarna innebar att också samarbetsavtalet med kyrkan och scoutrörelsen förnyades. Klicka här för att komma till scouternas hemsida för samarbete med kyrkan.

23.1.2021 godkändes ett nytt samarbetsavtal. Här hittar du det nya samarbetsavtalet mellan kyrka och scouter (på finska).

En modell för lokala samarbetsavtal mellan församling och scoutkår har också uppdaterats och hittas på svenska bland bilagorna nedan. Det lönar sig att ingå ett officiellt samarbetsavtal för att tillsammans komma överens om hur samarbetet konkret tar sig uttryck på lokalplan och vilka de gemensamma spelreglerna är. Församlingen får gärna också utse en ansvarsperson för samarbetet, en FRANS. Läs mer om vad en FRANS är.

Församlingens och kårens gyllene regler för samarbete – till församlingen

Församlingens och kårens gyllene regler för samarbete – till kåren

Avtalsmodell för avtal mellan kåren och församlingen.

Tillbaka till toppen