Radioandakt

Handbok för andaktsredaktörer

Materialet på den här Handbok för andaktsredaktörer-sidan riktar sig till dem som ska hålla andakter i radio. Allmän information om kristna andakter och gudstjänster i radio finns här.

Hej, du som ska hålla andakt i radio!

Den här handboken är en vägledning just för dig. Här finns praktiska råd för hur du skall gå till väga vid planeringen och genomförandet av arbetet och några, som vi hoppas, inspirerande tankar. Tveka inte att ta kontakt om du efter att ha läst igenom handboken undrar över något, vill diskutera, reflektera eller bara behöver ett bollplank.

Vi finns här för dig!

Monica Slotte, radioredaktör
Tuula Koskinen, kommunikationssekreterare
Lucas Snellman, ansvarig redaktör

(Klicka på namnet för att se kontaktinformation)

Innehållsförteckning

1. Före inspelningen
1.1 Andaktens innehåll, form och karaktär
1.1.2 Andrum
1.1.2.1 Andrum använder röststyrning
1.1.3 Aftonandakt
1.1.3.1 Aftonandaktens påannons
1.2 Manusarbete
1.2.1 Användning av litteraturcitat
1.2.2 Skicka in ditt manus på förhand
1.3 Musiken i andakten
1.3.1 Psalmer och ortodoxa hymner
1.3.2 Musik från Yles skivarkiv och nedladdning av musik från webben
1.2.3 Levande musik
1.4 Självständig ljudberättelse (SLB)
1.4.1 Andrum som SLB
2. Inspelningen och arbetet i studion
2.1 Bokning av inspelningstid
2.2 Arbetet i inspelningsstudion
3. Efter inspelningen
3.1 Musikrapporteringen
3.2 Honorar och reseersättning
3.3 Arenan och Svenska Yle Tro
3.4 Andaktsredaktörernas Facebook-grupp

1. Före inspelningen

1.1 Andaktens innehåll, form och karaktär

Att hålla andakt i radio är ett viktigt arbete. Du når ut till människor i hela Svenskfinland och också över språkgränsen. Andakterna går ut på fast sändningstid i radiokanalen Yle Vega, men kan också avlyssnas som podcast på nätet via Arenan.

I andakten ska du som kristen tala om det som ger hopp och framtidstro. Det är ditt uppdrag inom ramen för de kristna kyrkornas och samfundens samarbete med Svenska Yle. Målsättningen är att utifrån den kristna tron och traditionen ge lyssnarna en livsbejakande bärande tanke för dagen.

Tänk på radioandaktens sammanhang och att Andrum och Aftonandakt som program är olika till sin form och karaktär. Lyssna gärna några morgnar eller kvällar på hur det låter i radio före och efter andakten. Då märker du att andakten ingår i ett flöde av program, som pågår från arla morgonstund till sena natten. Närmare information om programmen finns i Yle Vegas programguide. På Arenan finns andakterna i en helt annorlunda miljö, där lyssnaren oftast själv väljer vad hen vill lyssna på och när och var. Medielandskapet är alltså blandat och i ständig utveckling. Det gäller att vara lyhörd och i viss mån anpassa andakten till detta. Du ska som andaktsredaktör ha något att säga och säga det så bra du kan och använda alla radions och podcastens uttrycksmedel och möjligheter efter bästa förmåga.

1.1.2 Andrum

Andrum är en del av Yle Vegas regionala morgonprogram på prime time, alltså bästa sändningstid för dem som lyssnar i realtid via en radioapparat eller på Arenan. Den första Andrum-sändningen kl. 6.54 ingår i ett flöde av musik, nyheter och mycket korta programinslag. Tempot i sändningen är ganska snabbt, musiken poppig och programvärdarna kvicka och slagfärdiga. Vid tiden för den andra sändningen kl. 9.54 är tempot redan lite lugnare. Yle Vegas förmiddagsprogram pågår och det finns rum för lite lugnare musik och längre samtal.

Andrum är en paus i flödet, en hälsning från en annan verklighet än vardagsmorgonens hets. Den avlyssnas ofta ”på köpet” med morgonnyheterna. Men det är också många som väljer att lyssna direkt på den via Arenan på en självvald tid, utan omkring liggande program.

Andrum följer inte den traditionella andaktsformen, utan ska ge utrymme för personliga reflektioner, berättelser och betraktelser på ett språk som kan förstås av alla. Bön och bibelläsning får gärna ingå, men på ett så rakt och vardagligt sätt som möjligt. Psalmer får spelas i Andrum, men endast i moderna versioner och tolkningar. Du får gärna också använda annan musik: andlig visa, pop, gospel, jazz, lätt instrumental musik och så vidare. Klassisk musik är inte förbjuden, men sitter inte idealiskt i omgivningen. Ljudeffekter och ljudmiljöer får mycket gärna användas, men diskutera med radioredaktör Monica Slotte på förhand.

1.1.2.1 Andrum använder röststyrning

Yle Vega har sedan några år tillbaka tagit i bruk röststyrning för en del program. Röststyrningen gäller numera också Andrum. Inledningen av Andrum är särskilt viktig för att röststyrningen ska fungera. Läs mer och titta på vår video om hur du i praktiken ska gå till väga i avsnittet Självständig ljudberättelse längre fram i texten.

Andrum ska vara exakt 5 minuter och 54 sekunder lång, var av maximalt 2 minuter får vara musik (inkl. också musik som ligger under tal). Resten av sändningstiden ska utgöras av tal. Andrum ska helst avslutas med musik, så inte det sista du säger tonas ner inför övergången till nästa program. Läs mer om manusarbete och val av musik här lägre ner på sidan.

1.1.3 Aftonandakt

Lyssnarna är färre och tempot lugnare när Aftonandakten sänds kl. 19.15, men fortfarande gäller regeln att andakten är ett radioprogram som ska fungera i det sammanhang där det sänds, mellan nyheter och väder och långa kvällsprogram.

Aftonandakten ska liksom Andrum vara personlig och lätt att lyssna på. Den tillåter dock mer element av den traditionella andaktsformen, såsom bön, välsignelse och psalmsång. Tilltalet ska vara rakt och personligt och upplevelse ska gå före undervisning. Riktningen ska alltså gå från en egen upplevelse eller tanke in mot Bibelns budskap snarare än tvärtom.

1.1.3.1 Aftonandaktens påannons

Yle Vega har ingen hallåa i sändningsstudion under kvällar och veckoslut. Därför måste du själv läsa in påannonsen i samband med inspelningen av andakten. Presentationen behöver inte komma allra först i andakten, men nog i början. I påannonsen berättar du vad du heter och var du bor. Om du vill kan du också säga några ord om musiken du kommer att spela, till exempel om du spelar en psalm och vill ge lyssnaren möjlighet att följa med i psalmboken. Vill du använda något hälsningsord i början är ett ledigt ”hej” att rekommendera. Observera att titlar, samfundstillhörighet eller annat personligt enligt Yle Vegas praxis inte ska nämnas i påannonsen.

Aftonandakten ska vara exakt 6 minuter och 58 sekunder lång, varav maximalt 2 ½ minuter får vara musik (inkl. också musik som ligger under tal). Resten av sändningstiden ska utgöras av tal. Din påannons räknas in i längden. Andakten får börja med musik, till exempel med en snutt ur den låt du kommer att spela i slutet. Psalmer får alltså gärna spelas, men endast i mera moderna arrangemang, till exempel visa, pop, jazz och folk. Annan musik går också bra om den stöder andaktens innehåll. Läs mer om manusarbete och musikval nedan.

1.2 Manusarbete

Börja med att formulera en avsikt. Fråga dig själv: Vilket budskap och vilka känslor vill jag förmedla till lyssnaren? Koncentrera dig på ditt budskap – då når du fram. Kom ihåg att du inte skriver någonting som ska läsas av en annan person, utan någonting som du vill berätta.

Ett lättförståeligt, vårdat och uttrycksfullt talspråk är att föredra. Men visst kan det i vissa fall vara motiverat med ett mera symbolmättat och poetiskt språk. Diskutera gärna med radioredaktör Monica Slotte om du har något annorlunda i tankarna. Kom ihåg att följa programreglerna!

De första sekunderna av andakten är avgörande för om lyssnaren fortsätter att lyssna. Det gäller att fånga upp hen då. Undvik långa inledningar och förklaringar. Om du gör en serie andakter kan du binda ihop texterna genom att till exempel inleda alla andakter på samma sätt. Vi kan också komma överens om att dina andakter ska påannonseras på ett visst sätt. Om du vill ha respons under själva skrivprocessen eller diskutera innehållet och/eller upplägget är det bara att kontakta Monica Slotte per e-post eller telefon.

1.2.1 Användning av litteraturcitat

Citat ur publicerade verk får i regel inte användas i andakterna. Observera att psalm- och sångtexter hör till denna kategori om de läses upp. Förbudet gäller inte citat ur Bibeln. De andakter med textuppläsningar som ingår i Yle Vegas andaktsutbud är specialproducerade.

1.2.2 Skicka in ditt manus på förhand

Skicka in ditt färdiga manus per e-post till Tuula Koskinen innan du går till studion och spelar in. Du får gärna ge ditt manus en temarubrik och lyfta en mening eller två ur ditt manus som ingress. Rubriken och ingressen ska du inte läsa in i studion, utan dessa behövs endast för den skriftliga annonseringen av din andakt på Arenan.

1.3 Musiken i andakten

Musiken är en mycket viktig del av andakten. Därför är det bra om du redan i manusstadiet har en klar bild av vilken psalm, sång eller instrumental låt du skulle vilja använda. Om det blir lite tid över för musiken i andakten är instrumental musik att föredra fram om sång eller psalm. Använd inte kortare sjungna musiksnuttar än 1 ½ minuter. Av instrumental musik kan du även spela kortare snuttar och tona ner den i slutet.

Musiken ska passa ihop med både textinnehållet och dig, det vill säga den ska rimma med den stämning och de känslor din röstanvändning väcker hos lyssnaren. Musiken får gärna ljuda i slutet, i början och/eller i mitten av andakten. Särskilt instrumental musik kan med fördel användas för att ge utrymme för tankepaus, så lyssnaren får ro att smälta det du sagt.

Att få musik och tal att fungera optimalt inom en snäv tidsram är utmanande. (Läs mer om tidsramen du har till förfogande under avsnitten Andrum respektive Aftonandakt ovan.) Ett sätt att få till en bra avslutning är så kallad backtiming, det vill säga att utgå från att slutet på psalmen, sången eller det instrumentala stycket ska rymmas med och tona upp musiken under de sista orden eller efter talet. Här finns dock en risk för att musiken tonas upp mitt i en mening på ett mindre lyckat sätt. Det gäller alltså att pröva sig fram. Se till att åtminstone en hel vers kommer med om du vill använda en sång eller psalm fastän tiden är kort. Sång- och psalmtexterna är betydelsefulla för lyssnarna. Undvik därför i det längsta att tona ner mitt i en vers. Refränger lämpar sig i allmänhet bättre för nedtoning.

Någon enkel tumregel för valet av språk finns inte. En del lyssnare blir besvikna om sången i en andakt är på något annat språk än svenska. Det här med språk är delvis en åldersfråga fråga, eftersom de äldre lyssnarna inte läst främmande språk i skolan i samma utsträckning som de yngre. Samtidigt är till exempel lovsånger på engelska en del av troslivet i många kyrkor och samfund. En sång på engelska eller annat språk kan kännas som just det rätta i ditt sammanhang. Men fundera gärna på om det finns ett bra sång- eller psalmalternativ på svenska, i synnerhet om du ska hålla en aftonandakt.

1.3.1 Psalmer och ortodoxa hymner

Yle och Kyrkans central för det svenska arbetet har tillsammans sammanställt några samlingar med psalmer och ortodoxa hymner för andaktsredaktörernas behov.

 • Psalmer II – Innehåller 212 nya versioner och tolkningar av 107 psalmer ur den finlandssvenska och den rikssvenska psalmboken.
 • Psalmer III – 79 nya versioner och tolkningar av 48 psalmer i den finlandssvenska och den rikssvenska psalmboken.
 • Tillägget till den finlandssvenska psalmboken ”Sång i Guds värld”. Alla 147 psalmerna finns inspelade. På 100 av psalmerna kan du lätt lyssna på Arenan på förhand. Av upphovsrättsliga skäl kan Yle tyvärr inte publicera hela samlingen på nätet. Om du vill använda någon av psalmerna, ta kontakt med radioredaktör Monica Slotte. Hon ser till att psalmen laddas ner till studion, så den är dig tillhanda då du ska spela in. Observera att en del av psalmerna finns i versioner med unison sång med orgelackompanjemang som inte ska spelas i andakterna.

Psalmer II och III finns tillgängliga på alla svenska inspelningsorter, utom Tammerfors. Du som spelar in i Helsingfors måste själv hämta cd-skivan med psalmer före inspelningen. De förvaras i Radiohusets tredje våning i studio L5. Kom ihåg att returnera cd-skivan när du är klar.

Kontakta Tuula Koskinen om du önskar få närmare information om innehållet i Psalmer II eller Psalmer III. Av upphovsrättsliga skäl får vi inte publicera informationen här på webben eller på Arenan.

 • 30 hymner ur liturgin, vigilian och kyrkoåret framförda av Mariam-kören. Samlingen har digitaliserats.

Be ljudteknikern i studion att ladda ner den hymn du vill ha från mappen Fakta/Andakter/Material.

Kontakta Tuula Koskinen om du önskar få närmare information om hymnerna innan du går till studion för att spela in. Av upphovsrättsliga skäl får vi inte publicera informationen här på webben.

1.3.2 Musik från Yles skivarkiv och nedladdning från webben

Om du inte vill spela en psalm eller hittar någon version du tycker om i det urval som finns, får du naturligtvis välja någonting annat, till exempel något från en skiva du själv har hemma. Via radioredaktör Monica Slotte kan du beställa musik från Yles skivarkiv. Om du hittat musik på till exempel iTunes eller Apple Music som du gärna vill använda ska du kontakta Monica per e-post senast 7 vardagar före inspelning och be henne beställa den åt dig via skivarkivet. Kom ihåg att bifoga länk till den version du vill ha. Observera att Yle inte får sända musik från strömningstjänster såsom YouTube eller Spotify på sina plattformar och att all musik inte finns att få. Fundera därför gärna på reservalternativ. Hör alltså av dig i god tid så musiken hinner laddas upp till studion tills du ska spela in. Observera att det kan förekomma avbrott i beställningsservicen under sommarmånaderna och kring jul/nyår.

1.3.3 Levande musik

Levande musik får inte användas i andaktsprogrammen utan att ett skriftligt kontrakt uppgjorts med Svenska Yle innan inspelning av programmet. Detta gäller såväl dig själv som andra sångare och musiker. Kontakta alltid ansvariga redaktören Lucas Snellman om du vill ha levande musik i din andakt.

1.4 Självständig ljudberättelse (SLB)

På Yle Vega har man sedan några år tillbaka tagit i bruk röststyrning för en del program. Röststyrningen gäller också för Andrum, men tills vidare inte för Aftonandakt. För att den här tekniken ska fungera behöver programmen göras som självständig ljudberättelse (SLB). I praktiken betyder SLB att programmen inte ska vara lika starkt kopplade till radiokanalen Yle Vega och dess programvärdar och ljudmiljö som tidigare. I stället ska programmen vara självständiga program som man kan lyssna på via olika medier, bland annat apparater med röststyrning.

1.4.1 Andrum som SLB

Andakten ska också fungera oberoende av via vilket medium den avlyssnas. Den ska alltså vara ett självständigt program och fungera utan stöd av en programvärd i studion eller en text på datorn. Därför ska du som andaktsredaktör själv läsa in introduktionen när du spelar in andakten. I introduktionen berättar du vem du är och lockar lyssnaren att bli nyfiken på vad du har att säga. De första 15 sekunderna av ett program är speciellt viktiga. Därför lönar det sig att lägga ner lite möda på början av programmet. Observera att titlar, samfundstillhörighet eller annat personligt enligt Yle Vegas praxis inte ska nämnas i introduktionen. Däremot måste programmets namn, alltså Andrum alltid ingå för att röststyrningen ska fungera. Lär dig mer om SLB och hur en introduktion kan låta via den här videon. (Texten fortsätter efter videon.)

Musik är en bra inledning. Spela till exempel början av en låt och säg sedan utan på den något i stil med:

 • ”Hej, du som lyssnar, du hör här Molly Sanden sjunga Leonard Cohens låt Halleluja, som betyder mycket för väldigt många. Jag är en av dem, jag heter NN och vill dela en stund av Andrum med dig.”
 • ”Hej bästa lyssnare, du är välkommen till en stunds Andrum i Yle Vega. Jag heter NN och här i bakgrunden musicerar Mark Knopfler.”

Ett kort citat eller utdrag som leder in dig på ditt ämne och fångar lyssnarens intresse kan fungera mycket bra:

 • Bibelcitat går bra. Efter citatet kan du säga något i stil med: ”Av någon anledning har det här citatet ur Markusevangeliet dykt upp i mina tankar på senaste tiden. Jag heter NN, jag talar här i programmet Andrum och det är det här citatet jag vill utgå ifrån.”
 • “Den mätta dagen, den är aldrig störst”, ända sen jag läste den här dikten av Karin Boye som skolflicka har jag funderat vad det här riktigt betyder. Och om det skall jag tala i Andrum, välkommen att lyssna, jag heter NN.”

Rakt på sak. Om du vill gå mera rakt på och försöka dra med dig lyssnaren genast är det inte så lyckat att bara säga ”Jag heter NN och jag skall hålla Andrum.” Här är exempel på hur du kan göra början mer intressant:

 • ”Hej, jag heter NN och nu vill jag berätta för dig om en märklig sak som hände med mig häromdagen. Du lyssnar till programmet Andrum, och så här gick det till…”
 • ”Hej, jag har funderat mycket på ordet nåd den senaste tiden och jag vill gärna dela mina tankar med dig nu här i Andrum. Jag heter NN.”

2. Inspelningen och arbetet i studion

När Yles Övervakningsorgan för kristna andaktsprogram (ÖO) godkänt dig som andaktsredaktör och dina sändningsdatum får du en bekräftelse per e-post. I bekräftelsen får du utöver dina bekräftade sändningsdatum också ett sista inspelningsdatum. Det är viktigt att du respekterar detta så kallade manusstopp. Det är många saker som ska klaffa innan din andakt kommer så långt som till utsändning.

2.1 Bokning av inspelningstid

Boka inspelningstid två – tre veckor på förhand. Andakterna ska vara inspelade senast sex vardagar före ditt först sändningsdatum (tidigare var manusstoppet åtta vardagar före, men nu alltså ändrat till sex.) Inspelningstiden bokar du direkt från Yle regionala studior. Se nedan för kontaktinformation. Spela in på närmaste ort. Observera att kontaktinformationen nedan endast gäller bokning av inspelningstid. Om du behöver hjälp med nedladdning av musik på förhand ska du kontakta Monica Slotte.

Ha den här informationen till handa då du bokar tid för inspelning:

 • Kostnadsställe 12202
 • Projektnummer 3053736
 • Produktnummer Aftonandakt 4062234/Andrum 4062235

Svenska Yle:

Yle Vega/Huvudstadsregionen
Kristoffer Bonn, e-post kristoffer.bonn@yle.fi (ej bokningar per tfn)
Studions adress: Yle, Radiogatan 5 D, Helsingfors

Yle Vega/Västnyland
Tfn (019) 2648 840/växel
Studions adress: Yle, Långgatan 13, Ekenäs

Yle Vega/Åboland
Nina Bergman, tfn (02) 2717 859
Studions adress: Universitetsgatan 19 A (2 våningen), Åbo

Yle Vega/Österbotten, Vasa
Göran Björkholm, tfn 040 530 1105. Boka senast två veckor på förhand!
Studions adress: Abborrvägen 20, Vasa

Yle Vega/Österbotten, Jakobstad
Evert Rönnqvist, tfn 044 4210 639
Studions adress: Rådhusgatan 11, Jakobstad

Yle Vega/Östnyland
Stefan Paavola, tfn 0400 600 841. Tid för inspelning av andakter endast på tisdagar!
Studions adress: Krämaregatan 2, Borgå

Samarbetspartner på övriga orter:

Yle/Tampereen radio
Antti Nurkkala, tfn 044 421 6022
Studions adress: Mediapolis, Tohlopinranta 31, Tammerfors

Ålands radio och tv
Tfn (018) 26 060/växel
Studions adress: Ålandsvägen 24, Mariehamn

2.2 Arbetet i inspelningsstudion

Ha ditt manus och din planering av musik och eventuella ljudeffekter klara innan du går till studion. I studion finns det ingen extra tid för bearbetning eller korrekturläsning av manus eller oändliga omtagningar. När det gäller effekter och behandling av musik, har du rätt att experimentera inom den studiotid du har reserverat. Diskussioner kring dramaturgi och ordval ska alltså ske på förhand med radioredaktör Monica Slotte eller någon annan person som du har förtroende för. Monica ger råd och tips och följer i mån av möjlighet gärna med till studion om du är ny som andaktsredaktör eller ska spela in en specialserie.

Till ljudteknikerns uppgifter hör endast det tekniska i samband med Inspelningen. Hens uppgift är helt enkelt att se till att andakten spelas in med optimal ljudkvalitet, men det är en viktig uppgift.

Följ Yles säkerhetsplanen för andaktsredaktör så länge situationen med coronaviruset pågår.

 • Du ska vara fullt frisk för att arbeta i Yles lokaler. Kom alltså inte till Yle om du har förkylningssymptom.
 • Efter konstaterad coronavirusinfektion ska du stanna hemma i ytterligare två, symptomfria dygn innan du kommer till Yle.
 • Efter förkylningssymptom kan du komma till studion när du är symptomfri, förutsatt att du med snabbtest säkerställt att det inte är frågan om en coronavirusinfektion.
 • Gå direkt till studion när du kommer till Yle och rör dig inte i onödan i övriga utrymmen.
 • Du kan alltid använda munskydd i Yles lokaler om du önskar.

3. Efter inspelningen

Efter inspelningen behöver du ytterligare göra några saker:

 1. Rapportera musiken som du använt i andakten.
 2. Meddela dina personuppgifter för utbetalningen av ditt honorar (vid behov)
 3. Redovisa för eventuella resekostnader
 4. Skicka in ditt manus till Tuula, om du missade att du borde ha gjort det redan innan du for till studion och spelade in.

Nedan finns närmare anvisningar om hur rapporteringen av musikinformationen och hanteringen av honorar och reseersättningar går till.

3.1 Musikrapporteringen

All musik som spelas i radio ska rapporteras, även om det bara är en sekund av en låt eller ett stycke som spelats. Upphovsrättsersättningarna utbetalas enligt minuter och sekunder som ingått i sändningarna. Musikrapporten ska vara gjord utan dröjsmål efter att programmet sänts. Därför är det viktigt att du gör musikrapporten genast efter att du spelat in. En elektronisk blankett och anvisningar för musikrapporteringen finns här. Läs anvisningarna noggrant, så du säkert har all information till handa innan du börjar fylla i rapporten. Observera att det är du som ska göra rapporten också i de fall att du använt musik nedladdad från Yles musikarkiv.

 1. Om du använt en psalm ur musiksamlingarna Psalmer II eller Psalmer III behöver du bara ange psalmens ordningsnummer och inledningsord ur musiksamlingen. Exempel: MP 097 Närmare Gud till dig. Observera att ordningsnumret i musiksamlingen inte hänvisar till psalmboken, utan är en löpande kod som berättar för oss vilken kommersiell inspelningsversion det är frågan om.
 2. Om du använt någon av de nya psalmerna i psalmbokstillägget Sång i Guds värld anger du psalmens nummer och inledningsord. Inspelningen av psalmbokstillägget är Yles egen produktion. Därför används samma nummer som i psalmbokstillägget här.
 3. Om du använt musik från en egen skiva eller ur Yles musikarkiv behöver vi mer information om inspelningen för att upphovsrättsersättningarna ska styras rätt. De uppgifter som behövs är:
  • Skivmärke och -kod. Skivkoden kan bestå av endast siffror eller en kombination av bokstäver och siffror. Exempel: skivmärke BMG Classics och skivkod 7123 456789 2
  • Inspelningsland och -år
  • Skivans namn
  • Spårets nummer på skivan, till exempel A1
  • Låtens/musikstyckets namn
  • Kompositör
  • Textförfattare/översättare
  • Arrangör
  • Artistens namn

Yles portal för musikrapporteringen registrerar längden på det spelade avsnittet automatiskt ur sändningen. Du behöver alltså inte hålla reda på hur många minuter och sekunder musik som ingår i den färdiga andakten. Kontakta Tuula Koskinen om du har frågor om musikrapporteringen eller har problem med den elektroniska blanketten.

3.2 Honorar och reseersättning

Yle betalar honorar för andakterna i radio. I honoraret ingår repris- och nätsändningsrättigheter. Om du har lång väg till studion kan du också få reseersättning.

Om det här är första gången du håller andakt i radio ber vi dig fylla i den här honorarblanketten. Om du håller andakter regelbundet ska du inte fylla i blanketten varje gång du varit och spelat in andakter, utan endast då du till exempel behöver meddela ditt nya bankkontonummer eller din nya hemadress. Blanketten skickas till Tuula Koskinen per e-post eller brev (postadress: Kyrkostyrelsen, PB 210, 00131 HELSINGFORS). Ladda ner blanketten och spara den på din dator innan du börjar fylla i den.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Dataskyddsbeskrivningen finns här

Yles lönehantering får informationen om skattekort eller ändringsskattekort som gäller för lön direkt från Skatteförvaltningen via gränssnittet VeroAPI. Om du har ett skattekort för lön behöver du alltså inte skicka in det. Obs! Om du är pensionär: kolla att du säkert också har fått ett skattekort för lön utfärdat i MinSkatt. Skattekort som gäller pension duger inte för utbetalning av lön. Skattekort som gäller för arbetsersättning eller bruksavgift får Yle inte via VeroAPI. Om du har ett sådant ska du skicka in det till Tuula Koskinen. Lönespecifikationen kommer till din nätbank några dagar före utbetalning (Nätlön/CGI).

Resan till och från inspelningsstudion redovisas på Yles webbaserade blankett för reseersättningar till frilans och utomstående gäster. Inloggningslänken är personlig och sänds direkt från Yles databas. Kontakta Tuula Koskinen om du har resekostnader att redovisa och behöver få en länk. Kom ihåg att meddela resdagens datum, då du ber om att få länken. Observera att eventuella kvitton måste vara av PDF- eller JPG-format. Ersättning enligt användning av allmänna kommunikationsmedel (buss/tåg) utbetalas endast mot kvitto.

3.3 Arenan och Svenska Yle Tro

Din andakt kan avlyssnas i 30 dagar efter att den sänts i radio på nätet via Arenan via Yle Arenan-appen. Andakten publiceras också på webbsidan Yle Tro samma dag som den sänds. Du får gärna dela din andakt i sociala medier via dessa kanaler.

3.4 Andaktsredaktörernas Facebook-grupp

Om du finns på Facebook kolla upp andaktsredaktörernas slutna grupp “Radioandaktarna” och gå med. Radioredaktör Monica Slotte postar nyheter om andakterna och tipsar om aktuella fortbildningstillfällen, nya andliga skivor som utkommit med mera. Gruppen får gärna också fungera som diskussionsforum.

Fint! Nu har du läst igenom hela handboken. Klicka här för att gå tillbaka till innehållsförteckningen.

Tillbaka till toppen