Själavård

Själavårdens värderingar är hopp, tröst och villkorslös kärlek till medmänniskan.

Vi behöver alla ibland någon som lyssnar till oss. I församlingen finns både anställda som kyrkan utbildat för uppgiften och frivilliga församlingsmedlemmar som är beredda att lyssna till just dig. Själavård hör till det arbete som präster, diakoner och ungdomsarbetsledare gör.

Ensam person som står lutad mot en vägg

Själavård i församlingen

Själavård kan också förverkligas i form av hembesök, besök på institutioner eller så att den som vill prata kommer till församlingens utrymmen. Man kan också ta en promenad samtidigt som man pratar. 

Hembesök

Många lider av stor ensamhet i dag. Församlingens anställda kommer gärna på besök. Var inte rädd att ta kontakt med en präst/diakon. Det viktiga i hembesöket är att vi möts och du får prata om det som känns svårt.

Varje hembesök ser olika ut och formas enligt behov och önskemål. 

Sorgegrupper

Ibland behöver vi få dela sorgen och förlusterna i grupp. Många församlingar ordnar sorgegrupper. I gruppen kan vi dela våra känslor och vår erfarenhet med andra som genomgår liknande saker. Det finns grupper som riktar sig speciellt till dem som har tvingats uppleva självmord i nära relationer. En del församlingar ordnar också sorgegrupper för barn och unga.

Sorgegrupperna kan genomföras i samarbete med olika organisationer.

Stöd till anhöriga

Långtidssjuka, personer som får närståendevård och människor som får rehabilitering inom mentalvården vårdas ofta av sina anhöriga i hemmet. Församlingen kan hjälpa de anhöriga att orka genom att ordna rekreationsverksamhet, utfärder eller läger.

Tillbaka till toppen